Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Użytki zielone>

Lepszy późny podsiew niż nic

Obrazek

Susza spustoszyła już po raz kolejny trwałe użytki  zielone. Pierwszy pokos był mniejszy niż zazwyczaj, a kolejne szczątkowe. Wypadły na pewno cenne trawy z runi – ratunkiem może być podsiew, pod warunkiem, że nie zabraknie wody…

dr Maria Walerowska24 września 2019, 14:06

Trochę lepsza sytuacja była na intensywnych krótkotrwałych użytkach zielonych na gruntach ornych. Udało się zebrać pierwszy pokos i zwłaszcza  jeśli zebrano go wcześniej, tzn. na początku maja, udało się uzyskać drugi – nieco mniejszy, ale jednak.
Na skutek suszy najbardziej ucierpiały szlachetne gatunki traw, takie jak życice: wielokwiatowa, mieszańcowa i trwała, kostrzewa łąkowa czy tymotka łąkowa i praktycznie wypadły one z runi. Nieco lepiej poradziły sobie rośliny motylkowate, jak np. lucerna, ze względu na głęboki system korzeniowy.

Co zatem robić? Trzymać się sztywno zalecanych terminów podsiewu? Nie do końca. Mamy coraz dłuższe i cieplejsze jesienie. Jeśli pojawią się opady i poprawią się warunki wilgotnościowe, nawet późną jesienią można poprawić kondycję łąk i pastwisk przez podsiew.  O jego powodzeniu w dużej mierze decyduje nie superspecjalityczny sprzęt, ale woda!

Rewitalizacja przez podsiew 

Z reguły do podsiewu stosuje się wielogatunkowe mieszanki traw (4–5 gatunków), lecz można także zastosować mieszankę składającą się z jednej trawy i jednej rośliny motylkowatej, jak np.:
  •  kostrzewa łąkowa + koniczyna czerwona (użytki kośne);
  •  życica trwała + koniczyna biała (pastwiska). 
Najlepsze efekty dają rośliny łatwo kiełkujące i szybko rosnące po podsiewie. Z gatunków traw najbardziej przydatne są:
  •  życice: trwała, wielokwiatowa i mieszańcowa,
  •  kostrzewa łąkowa,
  • kupkówka pospolita,
  • natomiast z motylkowatych – koniczyny: łąkowa, biała i białoróżowa.
Norma wysiewu nasion w podsiewie waha się w granicach 15–20 kg/ha dla traw i 3–5 kg/ ha dla koniczyn. Koszt 1 kg nasion mieszanki waha się średnio od 12–25 zł/kg. Cena zależy od jej składu i kupowanej ilości.

Więcej na temat tego, jak dobrze podsiać łąkę lub pastwisko, przeczytacie w najnowszym numerze top agrar (10/2019) na stronach 98-99.


Picture of the author
Autor Artykułu:dr Maria Walerowska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)