Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Użytki zielone>

Zmiana wskaźnika powierzchni TUZ

Obrazek

Minister rolnictwa obniżył wskaźnik referencyjny powierzchni trwałych użytków zielonych do całkowitej powierzchni użytków rolnych z 18,75% na 14,34%.

Grzegorz Ignaczewski3 stycznia 2017, 11:27

Wskaźnik ten wiąże się z wymogami w ramach zazielenienia dopłat bezpośrednich i dotyczy obowiązku utrzymania stosunku trwałych użytków zielonych (TUZ) do powierzchni gruntów rolnych w skali całego kraju. Jak wyjaśnia Dariusz Mamiński z biura prasowego resortu rolnictwa, wskaźnik referencyjny dla Polski został ogłoszony w ubiegłym roku, jednakże wymagał on dostosowania, ponieważ służące do jego obliczenia dane uległy zmianie po uwzględnieniu przeprowadzonej przez ARiMR kontroli administracyjnej i wyników kontroli na miejscu.

Minister rolnictwa jest również zobligowany do ogłaszania co roku procentu, o jaki w danym roku zmalał albo zwiększył się roczny wskaźnik TUZ w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego.

Roczny wskaźnik TUZ w odniesieniu do zmienionego wskaźnika referencyjnego w 2015 roku nie uległ zmianie, a w 2016 roku zwiększył się o 8,44%. Rolnicy, którzy zlikwidowali w 2016 roku łąki czy pastwiska mogą więc spać spokojnie.

W przypadku zmniejszenia rocznego wskaźnika TUZ w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego o więcej niż 5% w skali kraju, konieczne byłoby wdrożenie działań naprawczych, polegających na zobowiązaniu rolników, którzy przekształcili trwałe użytki zielone do przywrócenia określonej powierzchni gruntu w TUZ lub odtworzenia takiej samej powierzchni TUZ na innym gruncie.   giPicture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)