Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Warzywa>

Są szczegóły pomocy dla sadowników

Obrazek

Minister  rolnictwa proponuje szczegóły zasad wsparcia dla sadowników poszkodowanych przez wciąż trwające rosyjskie embargo na unijną żywność. Na tzw. operacje wycofywania z rynku owoców i warzyw Unia Europejska przeznaczy w Polsce ponad 31 mln euro.

21 października 2017, 17:47
Proponowana pomoc będzie przysługiwać zarówno członkom grup producenckich, jak i indywidualnym rolnikom, którzy nie są nigdzie zrzeszeni. Jednocześnie przepisy są tak skonstruowane, poprzez określenie minimalnych powierzchni upraw (1 ha) beneficjentów, żeby pomoc trafiła tylko dla rolników towarów, a nie hobbystów.  

Wsparcie będzie udzielane wyłącznie do wycofywania owoców z rynku z przeznaczeniem na bezpłatną dystrybucję, ale także inne cele: pasze dla zwierząt lub surowiec do produkcji biogazu.  Teoretycznie unijne przepisy przewidują możliwość udzielenia wsparcia do tzw. zielonych zbiorów, czyli de facto niszczenia płodów rolnych bez możliwości ich alternatywnego zagospodarowania. Ale opracowując to rozporządzenie resort rolnictwa uznał, że w pierwszej kolejności pomocą powinny być objęte owoce wykorzystywane do celów konsumpcyjnych. Dlatego pomoc szczególnie powinna obejmować operacje wycofywania z przeznaczeniem na bezpłatną dystrybucję dla organizacji charytatywnych. Przepisy UE pozwalają na zastosowanie w odniesieniu do takich operacji znacznie wyższych stawek niż w przypadku innych typów operacji.

Aby zabezpieczyć bezpieczeństwo całego działania rząd zdecydował się stworzyć ograniczony katalog organizacji charytatywnych, które będą mogły wziąć udział w działaniu. W poprzednich latach zdarzało się bowiem, że takie organizacje  powstawały ad hoc tylko po to, aby wziąć udział w wycofywaniu owoców.

Jednocześnie proponuje się, aby w przepisach zastosować preferencje ilościowe dla grup producenckich. Wynika to z faktu, że to one poniosły największe straty z tytułu rosyjskiego embarga. Zrównanie limitów grup z limitami rolników indywidualnych byłoby zdaniem resortu rolnictwa de facto dyskryminujące dla grup ponieważ maksymalna ilość produktów, która może być objęta wycofaniem z rynku, pochodzących od jednego członka organizacji producentów, byłaby na ogół znacznie mniejsza niż ilości producenta indywidulanego.

W rozporządzeniu określono również maksymalne limity wsparcia na hektar upraw. W odniesieniu do operacji wycofania z przeznaczeniem na dystrybucję przewiduje się następujące stawki:
  • jabłka – 5195 euro
  • gruszki – 2718 euro
  • śliwki -  3060 euro
  • brzoskwinie – 5380 euro

Ale już w przypadku przeznaczenia na wycofywanych owoców na pasze lub biogaz te same stawki są już dużo niższe.
  • jabłka – 2022 euro
  • gruszki – 906 euro
  • śliwki -  918 euro
  • brzoskwinie – 2690 euro

Tylko w przypadku gruszek i jabłek możliwe jest wycofanie 77 tys. ton tych owoców. Łączny budżet działania to 31 mln 345 tys. euro.   wk


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)