Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Uprawa>Warzywa>

Tanie kredyty dla producentów mleka, świń, warzyw i owoców

Obrazek

Wiele wskazuje na to, że już niebawem producenci mleka, trzody chlewnej, warzyw i owoców będą mogli skorzystać z niskooprocentowanych pożyczek na spłatę zaległych należności. Rada Ministrów skierowała projekt rozporządzenia w tej sprawie do konsultacji międzyresortowych i społecznych.

Bartłomiej Czekała21 lipca 2016, 10:28

Chodzi o projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Znalazły się w nim propozycję poszerzenia możliwości udzielania kredytów z dopłatą z budżetu krajowego za pośrednictwem ARiMR.

Rada Ministrów planuje w nim następujące zapisy:

  1. Uruchomienie w 2016 r. nieoprocentowanych pożyczek dla producentów mleka, producentów trzody chlewnej oraz producentów owoców i warzyw, których przychody są niewystarczające na sfinansowanie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym powstałych od dnia 7 sierpnia 2014 r. do końca 2015 roku. Zgodnie z rozporządzeniem kwoty pożyczek nie będą mogły przekroczyć wysokości kwot nieuregulowanych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym powstałych od dnia 7 sierpnia 2014 r. do końca 2015 roku, z wyłączeniem odsetek. Pożyczka będzie wypłacana w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości do 50% kwoty pożyczki wypłacana będzie w 2016 r., natomiast druga rata w 2017 r., po rozliczeniu 1 raty. Pożyczki będą udzielane, na podstawie umowy na okres nie dłuższy niż 10 lat.
  2. Ujednolicenie zasad szacowania szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych przez komisje powołane przez wojewodów. Zaproponowano aby w przypadku, gdy producent rolny nie posiada danych rachunkowych lub dokumentów potwierdzających wielkość prowadzonej produkcji rolnej w jego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, średnia roczna produkcja rolna była ustalana jednolicie na podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Jednocześnie zaproponowano, by przepisy te weszły w życie z dniem 16 października 2016 r., z uwagi na to, że komisje powołane przez wojewodów rozpoczęły już szacowanie szkód powstałych w wyniku tegorocznych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
  3. Wydłużenie do 2018 r. możliwości udzielania pomocy na realizację „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015–2018.
  4. Uruchomienie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych na sfinansowanie zobowiązań cywilno-prawnych powstałych do końca 2015 roku. Kwota kredytu nie będzie mogła przekroczyć kwoty zobowiązań cywilno-prawnych powstałych do końca 2015 roku i jednocześnie kwoty 5 mln zł na gospodarstwo rolne. Oprocentowanie tych kredytów dla kredytobiorcy będzie wynosić 1% przez pierwsze dwa lata od dnia zawarcia umowy kredytu bankowego, a następnie 2,5%. Powyższy kredyt będzie mógł być udzielony maksymalnie na okres 8 lat.

Biorąc pod uwagę fakt, iż jest to projekt i inicjatywa rządu, istnieje prawdopodobieństwo, że proponowane w rozporządzeniu zmiany zostaną szybko wprowadzone w życie.

oprac. bcz na podstawie MRiRWPicture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)