Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Zarządzanie>

Będą pieniądze dla KGW w 2020 r.!

Obrazek

40 mln zł – tyle w 2020 r. rząd przeznaczy dla kół gospodyń wiejskich. Projekt ma niebawem trafić do Rady Ministrów.

Paulina Janusz-Twardowska3 marca 2020, 14:25
Jest już projekt ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Co najważniejsze nowela umożliwia udzielanie KGW w 2020 r. pomocy finansowej z budżetu państwa. W projekcie zaplanowano na 2020 r. limit wydatków w wysokości 40 mln zł, który umożliwi przyznanie pomocy finansowej dla około 11,6 tys. kół gospodyń wiejskich.

Projekt ustawy przewiduje, że podobnie jak w 2019 r. pomoc będzie przyznawana do wyczerpania środków finansowych. Przyjęty mechanizm korygujący zakłada, że o terminie zaprzestania przyjmowania wniosków poinformuje Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)  na swojej stronie internetowej. Ponadto na stronie internetowej ARiMR będzie zamieszczana narastająco, w okresach miesięcznych, informacja o kwocie na jaką zostały założone wnioski  o przyznanie  pomocy. Jednocześnie minister właściwy do spraw  rozwoju regionalnego będzie monitorował poziom wykorzystania środków w oparciu o okresowe informacje Prezesa ARMiR.

Ponadto nowela przewiduje powierzenie zadań ustawowych, realizowanych dotychczas przez Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw Pełnomocnikowi Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych. Do zadań Pełnomocnika Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych należy w szczególności współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działań wpływających na wzrost powszechności i rozwój lokalnych inicjatyw społecznych.

Projekt ustawy do Rady Ministrów ma przedłożyć Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Zgodnie z przewidywaniami projekt noweli zostanie przyjęty przez RM w I kwartale tego roku.

Pomocy udzielona kołom gospodyń wiejskich w latach 2018–2019 zaktywizowały kobiety na wsi. Aż 5888 organizacji zarejestrowanych na koniec 2019 r. w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich to koła nowo powstałe. Obecnie w 96% powiatów w Polsce działa co najmniej jedno koło gospodyń wiejskich zarejestrowane na podstawie ustawy.


Picture of the author
Autor Artykułu:Paulina Janusz-Twardowska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)