Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Zarządzanie>

Co Brexit będzie oznaczać dla polskich rynków rolnych?

Polska oczekuje, że Komisja Europejska zrobi wszystko, żeby uniknąć destabilizacji rynków rolnych po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Bezumowny Brexit będzie oznaczał dla Polski 10% spadek eksportu żywności na rynek brytyjski. Najbardziej ucierpią hodowcy drobiu oraz bydła mięsnego.

wk7 grudnia 2020, 09:11
Negocjacje w sprawie umowy handlowej pomiędzy UE i Wielką Brytanią wciąż trwają. Ale nie ma gwarancji, że zakończą się sukcesem. Dla polskich producentów żywności najgorszym scenariuszem jest Brexit bezumowny.

- Skutki Brexitu mogą być najbardziej odczuwalne dla rynku mięsa drobiowego oraz wołowiny. Pośrednio mogą one dotkną także innych sektorów. Dlatego naszym zdaniem Komisja Europejska powinna przygotować plan działań zapobiegających destabilizacji rynków rolnych wykorzystując wszystkie możliwości, które ma posiada – powiedział minister rolnictwa Grzegorz Puda.

O skali problemu najlepiej świadczą dane statystyczne. Z informacji ministerstwa rolnictwa wynika, że Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej jest największym importerem netto towarów rolno-spożywczych z krajów UE. W 2018r. dodatnie saldo w obrotach tymi produktami państw UE-27 z UK wyniosło 25 mld euro (przy całkowitym eksporcie rolno-spożywczym UE-27 na rynek brytyjski na poziomie 41 mld euro rocznie). Dodatnie saldo w obrotach między UE 27 i UK było wyższe niż saldo ówczesnej UE-28 w handlu rolno-spożywczym z resztą świata (21 mld euro€). Kraj ten ma więc bardzo duże znaczenie dla poziomu i stabilności cen na jednolitym rynku rolnym UE.

– To pokazuje przed jak ogromnym wyzwaniem stoimy. Zakłócenia w handlu niosą potencjał destabilizacji sytuacji na rynkach rolnych Unii Europejskiej. Zwłaszcza w przypadku braku umowy dwustronnej – tłumaczył senatorom minister G. Puda.

UK jest także drugim, po Niemczech, odbiorcą polskiego eksportu towarów rolno-spożywczych. Od kilku lat występuje stały wzrost obrotów handlowych tymi produktami między Polską a UK. W latach 2018 i 2019 eksport na ten rynek wyniósł ponad 2,5 mld euro, a dodatnie saldo w dwustronnych obrotach ponad 2 mld euro. Główne towary eksportowane na rynek brytyjski to: czekolada i wyroby czekoladowe, mięso drobiowe, ciastka i pieczywo cukiernicze, przetwory mięsne zakonserwowane, cygara i papierosy, kiełbasy, mięso i podroby jadalne, inne warzywa świeże, a także mięso wołowe świeże lub chłodzone. Z punktu widzenia podstawowych rynków rolnych w Polsce, rynek brytyjski ma szczególnie duże znaczenia dla sektora mięsnego. Mięso i jego przetwory (zwłaszcza drobiowe, ale również wieprzowe i wołowe) stanowiły w 2018r. ponad 35% eksportu rolno-spożywczego do tego kraju. W całkowitym imporcie UK niektórych produktów z sektora mięsnego udział importu z Polski wynosił w 2018r. blisko 20% (w drobiu – 19,9%, w przetworach z wieprzowiny – 17,1%).

Z kolei udział rynku brytyjskiego w całkowitym polskim wywozie następujących produktów wynosił: dla kiełbas – 33,9%, przetworów z wieprzowiny – 37,9%, natomiast dla przetworów z drobiu – aż 46,8%.

W kwietniu 2019r. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przygotował, na zlecenie MRiRW, analizę potencjalnych skutków tzw. brexitu bezumownego. Wynika z niej, że na skutek nałożenia przez UK ceł (w wysokości wg. zaprezentowanego przez UK projektu taryfy celnej w marcu 2019r.) należy liczyć się ze spadkiem eksportu Polski na rynek brytyjski, nawet o ok. 10%. Spadek eksportu na rynek brytyjski spowodowałby wówczas silną presję na ceny surowców rolnych i wzrost niestabilności rynku. Dotyczy to zwłaszcza sektora mięsa, w tym w szczególności mięsa drobiowego.
wk
Fot. pixabay


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)