Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Zarządzanie>

Co dalej z Państwową Inspekcją Bezpieczeństwa Żywności?

W rządzie nie toczą się prace nad konsolidacją wszystkich inspekcji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności. Jedynie w zeszłym roku udało się przyłączyć do IJHARS-u część Inspekcji Handlowej. 

wk17 lutego 2021, 14:15
Sprawa powstania Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności cały czas wywołuje polityczne emocje. (https://www.topagrar.pl/articles/aktualnosci/co-z-utworzeniem-panstwowej-inspekcji-bezpieczenstwa-zywnosci-byly-minister-rolnictwa-apeluje-do-grzegorza-pudy/). 

Tym razem o niezrealizowany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości pomysł zapytali senatorowie tej partii. Senacka komisja rolnictwa zajęła się bowiem „Informacją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat kontroli jakości żywności oraz zwalczania nieuczciwych praktyk w handlu po połączeniu zadań Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Inspekcji Handlowej w zakresie kontroli artykułów żywnościowych”.

W trakcie posiedzenia MRIRW poinformowało, że 1 lipca 2020 r. doszło do połączenia zadań Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Inspekcji Handlowej w zakresie kontroli artykułów żywnościowych.

– Połączenie zwiększyło efektywność kontroli artykułów rolno-spożywczych w zakresie jakości handlowej ze szczególnym uwzględnieniem interesów konsumentów. Regulacja ta poprawiła nadzór nad jakością żywności i skuteczność eliminowania nieuczciwych praktyk w handlu np. fałszowania żywności – powiedział wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik.

Dzięki konsolidacji poszerzono uprawnienia IJHARS o następujące kompetencje:
  • nadzór nad jakością hadlową art. rolno-spoż. w obrocie detalicznym w tym gastronomii 
  • nadzór nad obrotem detalicznym paszami przeznaczonymi dla zwierząt domowych (z wyłączeniem zakładów leczniczych dla zwierząt),
  • nadzór nad wprowadzi em do obrotu materiałów do kontaktu z żywnością 
  • kontrole oznakowania żywności GMO,

Nowe nadane uprawnienia pozwoliły IJHARS na kontrole żywności na trzech etapach:
  • u producentów,
  • w sklepach,
  • w lokalach gastronomicznych. 

W ramach połączenia IJHARS przejął 95 etatów oraz 5 laboratoriów. 

– Obecnie nadzorujemy cały ciąg od producenta do konsumenta. Takich kontroli zrobiliśmy w zeszłym roku 67 tys. z czego 58 tys. są to kontrole graniczne artykułów sprowadzanych z państw trzecich. W tym są także kontrole owoców i warzyw wysłanych do państw trzecich. Tych kontroli było 18 tys. Na rynku krajowym rynku przeprowadzono ok. 9 tys. kontroli - mówił w Senacie Andrzej Romaniuk Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.     

IJHARS wydała 2517 decyzji administracyjnych. W tym 836 decyzji karnych np. zakaz wprowadzenia do obrotu czy ukarania przedsiębiorców. Najmniej uwag kontrolerzy mieli do cech organoleptycznych, a najwięcej do prawidłowego oznakowania żywności.  

Podczas dyskusji senatorowie pytali co dzieje się z powstanie Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. – Chciałem zapytać o organizację pracę wszystkich inspekcji. Temat jest stary i specjalnie go dotykam, bo toczy się bój medialny między byłymi ministrami rolnictwa, którzy deklarowali, że z tych 5 inspekcji powstanie jedna – mówił senator Józef Łyczak.   

- W tej chwili pracę co do połączenia tych inspekcji się nie toczą. Cały czas o tym myślmy. Jest to kwestia decyzji politycznych w tym zakresie jest przed nami – odpowiedział wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik, który przypomniał, że mimo przygotowania stosowanych ustaw PIBŻ nie powstał m.in. z powodu sprzeciwu ministerstwa zdrowia.  

wk


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)