Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Zarządzanie>

Dzierżawcy chcą wstrzymania ustawy z 2011 roku. Powód: koronawirus

Obrazek

Czy pandemia koronawirusa może być powodem do zmiany ustawy z dnia 16.09.2011 roku o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w zakresie historycznego ujęcia zwrotu gruntów ornych do 30%? Tego domagają się dzierżawcy z Polskiego Towarzystwa Rolniczego. List w tej sprawie trafił do Prezydenta, Premiera oraz Marszałków Sejmu i Senatu.

Bartłomiej Czekała26 marca 2020, 18:03
Od 2011 roku trwa batalia grupy ponad 400 dzierżawców państwowych gruntów, którzy w latach 90-tych XX wieku zawarli wieloletnie umowy użytkowania ziemi z Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa. Przy każdej możliwej okazji walczą oni by wstrzymać ich egzekucję z dzierżaw, które powinni w całości zwrócić do KOWR, gdyż w terminie nie oddali do zasobu 30% dzierżaw. Teraz okazją do przypomnienia o tej sprawie stał się koronawirus. Dlaczego? Wszystko wyjaśnia list, który prezes Polskiego Towarzystwa Rolnego Franciszek Nowak wystosował do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Premiera RP Mateusza Morawieckiego oraz Marszałków: Sejmu –Elżbiety Witek oraz Senatu: Tomasza Grodzkiego. Poniżej przytaczamy go w całości:
List otwarty
do Prezydenta RP, Premiera Rady Ministrów, Marszałków Sejmu i Senatu oraz Mediów.

Powołując się na stan kryzysu epidemicznego w Polsce, wzywam do podjęcia pilnych prac związanych z powstrzymaniem likwidacji dużej grupy gospodarstw rolnych w Polsce na podstawie art. 4 ustawy z 16.09.2011 r. Mając na uwadze zabezpieczenie dostaw żywności naszym obywatelom, koniecznym jest wstrzymanie skutków ustawy z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i pilne ustalenie nowych dat obowiązywania umów dzierżawy pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa i dzierżawcami, a w przypadkach, gdzie umowy wygasły a KOWR nie przejął jeszcze nieruchomości, zasadnym jest pozostawienie ich we władaniu dzierżawców w celu zachowania ciągłości gospodarstw rolnych, produkcji mleka, mięsa i zbóż. Z uwagi na nieprzemyślaną ustawę w 2011 r., KOWR ma obowiązek odebrać całość dzierżawionych nieruchomości rolnych, w tym także zabudowanych, od dzierżawców którzy z różnych przyczyn nie zmienili umów w 2012 r. na podstawie tej ustawy, odmawiając wpisania w nich prawa KOWR do wyłączenia 30% użytków rolnych przed terminem ich wygaśnięcia. Na tych nieruchomościach osoby fizyczne, spółdzielnie i rolnicy prowadzący gospodarstwa w formie spółek prawa handlowego, uprawiają zboża, hodują krowy mleczne, trzodę chlewną, krowy mięsne, kozy, drób a nieruchomości niezabudowane stanowią jedyną możliwość zabezpieczenia paszy zwierzętom. Odebranie im nieruchomości, które od lat 90-tych dzierżawią z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wiąże się z koniecznością likwidacji 409 sztuk gospodarstw rolnych w Polsce o powierzchni każdego z nich przekraczającej 428 hektarów. Zlikwidowane zostaną stada zwierząt (ubite z konieczności), ponieważ dzierżawcy muszą opuścić dzierżawione budynki, zostaną zwolnieni pracownicy a właściciele ogłoszą upadłość. W stanie epidemii te właśnie gospodarstwa zabezpieczają naszych obywateli w mleko, mięso i chleb. Nie powinny być likwidowane i obecny Rząd musi zadbać o ich uratowanie. Złe prawo musi zostać zatrzymane w imię wyższej konieczności.

KOWR musi wstrzymać działania polegające na likwidowaniu gospodarstw rolnych w Polsce.

Z wyrazami szacunku
Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa
Rolniczego
Franciszek Nowak
Picture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)