Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Zarządzanie>

Czy spłatę kredytów klęskowych dla rolników można wydłużyć? Resort rolnictwa wyjaśnia

Obrazek

Anna Gembicka, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedziała na skierowane do jej resortu pismo przez Krajową Radę Izb Rolniczych w sprawie wydłużenia spłaty kredytów klęskowych dla rolników. Czy ta odpowiedź usatysfakcjonowała KRIR?

Karol Pomeranek7 października 2022, 15:10

Bank może stosować prolongatę spłaty rat kapitału i odsetek

Jak zaznaczyła na wstępie wiceminister Gembicka, zgodnie z obowiązującymi zasadami udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na wznowienie produkcji, w okresie objętym umową kredytu bank może:
  • stosować prolongatę spłaty rat kapitału i odsetek, o ile określony w umowie kredytu termin ich spłaty jeszcze nie minął;
  • wydłużyć okres kredytowania poza przewidziany w umowie kredytu, o ile określony w umowie kredytu okres kredytowania jeszcze nie minął, pod warunkiem braku przekroczenia kwoty pomocy wyliczonej w umowie kredytu oraz mając na uwadze, iż okres stosowania przez ARiMR dopłat nie może przekroczyć 4 lat liczonych od daty wystąpienia szkód.

„Maksymalna kwota dopłat do oprocentowania wskazana jest w umowie”

W udzielonej Krajowej Radzie Izb Rolniczych odpowiedzi czytamy ponadto, iż maksymalna kwota dopłat do oprocentowania kredytu na wznowienie produkcji, która może zostać wykorzystana w okresie kredytowania, ustalana jest na dzień zawarcia umowy kredytu i wskazana w tej umowie, a producenci rolni mogą ubiegać się w bankach o zmianę warunków spłaty preferencyjnych ww. kredytów

– Jednocześnie na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne, producenci rolni mogą ubiegać się o pomoc w formie przejęcia przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa długu powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej w zamian za przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa – zaznacza Anna Gembicka.

Wnioski o dofinansowanie zakupu nawozów można było składać do 31 maja

Co do pomocy w zakresie dofinansowania do zakupu nawozów, poinformowała, że Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela pomocy producentom rolnym na dofinansowanie zakupu w okresie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 15 maja 2022 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez od podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu lub sprzedaży nawozów.

– Wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu nawozów można było składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do dnia 31 maja 2022 r. Aktualnie trwa wypłata dotacji dla producentów rolnych – przypomina.

źródło: KRIR
fot.: Pixabay


Picture of the author
Autor Artykułu:Karol Pomeranek
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)