Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Strona główna>Artykuły>Finanse>Zarządzanie>

Krajowy Plan Odbudowy – na rolnictwo i obszary wiejskie przeznaczono 20%

Obrazek
20% środków z Krajowego Programu Odbudowy zostanie skierowanych na rolnictwo i obszary wiejskie zapewnia rząd. Priorytetem będą inwestycje związane ze skracaniem łańcucha dostaw w przetwórstwie rolno-spożywczym. Maksymalna kwota dotacji na jednego beneficjenta wyniesie ok. 10 mln.
wk18 marca 2021, 11:20
Podczas obrad Sejmu pytania dotyczące Krajowego Plan Odbudowy (KPO) zadali posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy chcieli wiedzieć jaka cześć tych funduszy trafi do rolników i przemysłu rolno-spożywczego. Przedstawiciel ministerstwa rolnictwa poinformował, że właśnie rozpoczęły się krajowe konsultacje dotyczące KPO. - W tym programie znaczącą rolę odgrywa również rolnictwo i obszary wiejskie. Na samym początku chciałbym powiedzieć, że na rolnictwo i obszary wiejskie będzie skierowane blisko 20% środków z krajowego programu odbudowy, zarówno z tej części dotacyjnej, o której teraz dyskutujemy, jak i z części pożyczkowej – powiedział wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik.

Co sfinansuje krajowy program odbudowy?


Na co będą przeznaczone fundusze ? W ramach KPO w latach 2021–2026 planowane jest wdrożenie komponentu pod nazwą: „Inwestycje związane ze skracaniem łańcucha dostaw w przetwórstwie rolno-spożywczym”. W jego ramach będą wspierane następujące inwestycje:
•          tworzenie lub rozwój sieci centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych na poziomie regionów lub na poziomie lokalnym, (w tym wsparcie adaptacji budynków i wyposażenia lokalnych/regionalnych centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych),
•          rozwój rolno-spożywczych rynków hurtowych;
•          wsparcie inwestycji mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym i ochrony środowiska, (w tym zagospodarowania odpadów żywnościowych powstających w procesie przetwarzania na cele przemysłu spożywczego i niespożywczego, w tym wsparcie inwestycji w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego poprawiających standardy w zakresie ochrony środowiska i klimatu);
•          wsparcie inwestycji mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw dotyczących sektora przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów sektora rolno-spożywczego,
•          zakup maszyn i urządzeń do produkcji, technologii, środków transportu oraz rozbudowy infrastruktury zakładów.
•          inwestycje przedsiębiorstw w zakresie wykorzystania surowców białkowych niemodyfikowanych genetycznie do produkcji pasz bez GMO.
 
- Inwestycja w tym programie obejmie szerokie spektrum podmiotów sektora małych i średnich przedsiębiorstw, zorganizowane formy współpracy rolników, takie jak spółdzielnie oraz podmioty gospodarcze z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, a w zakresie rolno-spożywczych rynków hurtowych – podmioty z udziałem Skarbu Państwa – tłumaczył w Sejmie wiceminister rolnictwa R. Bartosik.
MRiRW szacuje, że w zakresie inwestycji dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw planowane jest wsparcie ok. 500 podmiotów. Dodatkowo wsparcie będzie dotyczyć ok. 50 centrów dystrybucyjno-przechowalniczych oraz 10 rynków hurtowych na terenie całego kraju.

Jakie zasady pomocy Krajowego Planu Odbudowy?


W ramach inwestycji przeprowadzone zostaną otwarte nabory wyłaniające beneficjentów. Wsparcie inwestycji będzie miało formę refundacji poniesionych kosztów oraz zaliczek na poczet prefinansowania inwestycji. Przewidywana maksymalna kwota dofinansowania na jednego beneficjenta wyniesie ok. 10 mln.
- Na ten cel w krajowym planie odbudowy wstępnie przeznaczono 500 mln euro, ale ostatnie informacje są takie, że na ten cel będzie przeznaczony 1 mld euro – dodał wiceminister Bartosik.

Co z Narodowym Holdingiem Spożywczym?


Posłowie dopytywali jednak dalej. - Wiemy o tym, że w tej chwili największym złem w polskim rolnictwie jest brak przetwórstwa, brak handlu i brak udziału rolników w całym łańcuchu spożywczym. Likwidacja polskich przetwórni trwała przez wiele lat. Panie ministrze, czy ta pomoc, którą pan nam przedstawił, jest skierowana przede wszystkim do tych małych polskich przedsiębiorstw, przetwórni, które zostały zlikwidowane za rządów PSL-u, SLD i Platformy Obywatelskiej – mówił poseł Robert Telus z PiS, który chciał także wiedzieć czy na dofinansowanie może liczyć powstający Narodowy Holding Spożywczy.

- Chcemy stawiać na małe i średnie gospodarstwa, dlatego ten program głównie będzie skierowany do przetwórstwa lokalnego, regionalnego, tak aby przedsiębiorcy z mniejszych ośrodków, ci, którzy są usytuowani bliżej małych i średnich gospodarstw, mogli z tego programu korzystać. Nie zapominamy również o rynkach spożywczych, tych, w których udział ma państwo polskie, o dużych rynkach spożywczych, bo to jest istotny element handlu artykułami rolno-spożywczymi na terenie kraju, a także jeśli chodzi o eksport. Jeśli chodzi o budowę holdingu spożywczego, jesteśmy w trakcie rozmów z Ministerstwem Aktywów Państwowych. Jeśli przeznaczymy środki na ten cel, to będą one przeznaczane raczej z tej części pożyczkowej, a nie tej, o której mówimy teraz, dotacyjnej. W odniesieniu do części dotacyjnej stawiamy głównie na małe i średnie przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku lokalnym, położone blisko rolnika, tak aby skracać łańcuchy dostaw w przetwórstwie rolno-spożywczym – podsumował Ryszard Bartosik.

Co to jest krajowy plan odbudowy?


W lipcu 2020 r. Unia Europejska podjęła decyzję o wysokości budżetu na lata 2021-2027 oraz określiła wparcie dla poszczególnych krajów w ramach tzw. Funduszu Odbudowy (Next Generation EU). Największą częścią Funduszu Odbudowy jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF). Z tego źródła do Polski ma trafić ponad 23,9 mld euro dotacji i ponad 34,2 mld euro pożyczek. Żeby sięgnąć po te fundusze każde państwo musi przygotować swój Krajowy Plan Odbudowy (KPO).
wk

 Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)