Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Zarządzanie>

Kredyt dla rolników: co banki proponują rolnikowi?

Obrazek

Mało które gospodarstwo może się rozwijać bez kredytowania zewnętrznego. Dotyczy to większych inwestycji oraz wsparcia zakupów środków obrotowych. Oto co dziś banki proponują rolnikowi.

23 marca 2023, 12:40

Z tego artykułu dowiesz się:

  • BNP Paribas Bank Polska SA
  • Crédit Agricole Bank Polska SA
  • ING Bank Śląski SA
  • PKO Bank Polski SA
  • Santander Bank Polska SA
  • SGB – Bank SA
  • Oferty skrojone indywidualnie

Wiele gospodarstw korzysta z finansowania zewnętrznego. Dotyczy to zarówno kredytów obrotowych, jak i inwestycyjnych. W ostatnim czasie w związku z wysokim poziomem stóp procentowych, kredyty i pożyczki kosztują coraz więcej. Postanowiliśmy sprawdzić, jaką ofertę dla rolników mają kluczowe na rynku banki, do których wysłaliśmy zapytanie z prośbą o przedstawienie oferty kredytowej dla rolników. Odpowiedzi, które dostaliśmy od sześciu z nich – przedstawiamy poniżej.

BNP Paribas Bank Polska SA

Bank BNP Paribas oferuje kredyty w rachunku bieżącym i kredytowym, zabezpieczone lub niezabezpieczone. Kredyt obrotowy na od 6 do 84 miesięcy. Istnieje możliwość ustalenia stałych stóp procentowych od 9,9%. Oprocentowanie zmienne kredytu to WIBOR 3M + marża od 1% na zakup nawozów, ustalana indywidualnie. W tym banku gwarancja FGR (Fundusz Gwarancji Rolnych) pozwala obniżyć oprocentowanie kredytu o 5% przez 12 miesięcy. W jednym z wariantów kredytu nie płaci się prowizji na start.

Przy kredycie inwestycyjnym należy liczyć się z nieco wyższym oprocentowaniem, na które składa się WIBOR 3M + marża 2%. Możliwe zabezpieczenia kredytu: hipoteka, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie, gwarancja FGR lub cesja umowy o dofinansowanie. Okres kredytowania do 15 lat (przy gruntach rolnych do 30 lat).

Kredyty preferencyjne: bank oferuje również szeroką gamę kredytów preferencyjnych – kredyty na zakup ziemi, w wyniku którego powstanie gospodarstwo maksymalnie do 300 ha. Bank oferuje 2 linie kredytowe:

  • Linia MRcsk dla osób do 40. roku życia – spłata 60% kredytu, lecz nie więcej niż 20 tys. euro.
  • Linia Z dla osób fizycznych i prawnych na rozpoczęcie działalności rolniczej. Pomoc ARiMR jako spłata 1/3 odsetek za kredytobiorcę, przy czym oprocentowanie zmienne nie może być wyższe niż WIBOR 3M + marża banku nie większa niż 2,48% (w I kwartale 2023 r. wynosi 6,5392%).

Kredyt na pozostałe inwestycje (możliwość uzyskania 2 lat karencji w spłacie, kredyt w dwóch liniach RR i PR do 15 lat). W ramach wsparcia po klęsce żywiołowej rolnicy mogą liczyć na kredyt w ramach linii K02 (jeśli klient miał ubezpieczenie 50% upraw, istnieje możliwość zejścia do oprocentowania 0,5% do wyczerpania kwoty pomocy).

Crédit Agricole Bank Polska SA

Bank Crédit Agricole oferuje dla rolników kredyty obrotowe: odnawialny w rachunku bieżącym (możliwość spłaty w każdej chwili, w wyniku czego zwiększa się limit) – do kwoty 150 tys. zł bez zabezpieczenia – za niewykorzystany limit bank nie pobiera prowizji oraz nieodnawialny (pieniądze trafiają jednorazowo na konto, później spłaca się w ratach) – na wybrany cel do 150 tys. zł bez zabezpieczenia. Kredyt obrotowy „Pożyczka Agro” (nieodnawialny) w wariancie „na wybrany cel” po udokumentowaniu zakupu środków produkcji pozwala obniżyć oprocentowanie o 2,5%. Od 150 tys. zł do 250 tys. zł wymagane jest zabezpieczenie gwarancją BGK FGR – do 31 grudnia 2023 r. istnieje możliwość skorzystania z dopłat do oprocentowania 5% przez 12 miesięcy. Kredyt na dowolny cel wymaga zabezpieczenia hipoteką.

Bank oferuje możliwość skorzystania z pomocy agrodoradcy, który odwiedzi klienta w gospodarstwie i wyliczy zdolność kredytową. Okres kredytowania od 12 do 60 miesięcy, oprocentowanie ustalane indywidualnie.

Bank oferuje także kredyty inwestycyjne na inwestycje budowlane, zakup ciągników i maszyn – do 20 mln zł. Kredytowanie trwa do 20 lat. Wymagany wkład własny min. 10%. Istnieje możliwość finansowania podatku VAT z ARiMR. W przypadku inwestycji w maszyny wymagane jest ubezpieczenie, w przypadku budynków – ustanowienie na nich hipoteki. Bank ma w planach wprowadzić kredyty preferencyjne w I półroczu 2023 r.

ING Bank Śląski SA

ING oferuje kredyt inwestycyjny na inwestycje związane z gruntami rolnymi oraz na inwestycje w rolnictwie. Pierwszy proponuje maksymalnie 50 mln zł, po uprzednim zbadaniu zdolności kredytowej. Oferowany jest na 6 lat, z możliwością przedłużenia na kolejne 6 lat. Bank preferuje zabezpieczenie kredytu w postaci ustanowienia hipoteki na nieruchomości na I miejscu. Hipoteka jest standardowym zabezpieczeniem kredytów związanych z zakupem gruntów, a sam wpis hipoteki do księgi wieczystej to koszt 200 zł.

Oprocentowanie kredytu w głównej mierze zależne jest od stawki WIBOR, która jest powiększana o stałą marżę banku ustalaną indywidualnie.

Drugi typ kredytu – przeznaczony na inwestycje w rolnictwie (G15) wymaga wkładu własnego w wysokości min. 20% wartości inwestycji i może być udzielony maksymalnie na 15 lat. Pozostałe wymagania są zbliżone do wcześniejszych. Bank nie oferuje kredytów preferencyjnych ani kredytów obrotowych dla rolnictwa.

PKO Bank Polski SA

Szerokim echem odbiła się nowa oferta banku PKO BP, który do tej pory nie miał produktów skierowanych dla rolnictwa. Przedstawiona na briefingu prasowym w Ministerstwie Aktywów Państwowych oferta banku dostosowana do potrzeb rolnictwa, zawiera m.in. kredyt obrotowy na dowolny cel, do 300 tys. zł bez zabezpieczeń na majątku gospodarstwa i do 500 tys. z zabezpieczeniami. Maksymalny okres to 24 miesiące. Oprocentowanie ustalane indywidualnie. W banku jest także możliwość uzyskania kredytu inwestycyjnego na maksymalnie 20 lat, do 100 tys. zł bez zabezpieczeń. Program jest nowy, a szczegóły oferty są jeszcze doprecyzowywane przez poszczególne oddziały Banku. Nie udało nam się uzyskać wiążących informacji nt. oprocentowania kredytów dla rolników.

Santander Bank Polska SA

Santander ma w ofercie zarówno kredyty obrotowe w kredytowaniu do 2 lat, jak i kredyty inwestycyjne na zakup maszyn i urządzeń (do 10 lat), na budowę i modernizację urządzeń (do 15 lat) oraz na zakup gruntu (do 30 lat). Prowizja i oprocentowanie ustalane indywidualnie. Bank udziela również kredytów z dofinansowaniem ARiMR.

SGB – Bank SA

SGB Bank SA oraz zrzeszone z nim banki spółdzielcze SGB mają w ofercie obok produktów depozytowych finansowanie obrotowe i inwestycyjne. Finansowanie potrzeb obrotowych to okres do 36 miesięcy, natomiast finansowanie inwestycji do 180 miesięcy, a w przypadku zakupu gruntów do 30 lat. SGB Bank przedstawia się jako lider w obszarze kredytów preferencyjnych, każdy z nich jest opisany na stronie banku w zakładce Oferta – Dla rolnictwa – Kredyty preferencyjne. Jak informuje nas SGB, szczegóły kredytów są dostępne na stronach poszczególnych banków spółdzielczych lub bezpośrednio w bankach. Zdaniem przedstawicieli SGB, ze względu na duże rozdrobnienie właścicielskie banków – większość warunków jest ustalana indywidualnie.

Oferty skrojone indywidualnie

Każdy z banków ma dość podobne warunki, które uszczegółowić należy indywidualnie. Część kredytów musi być zabezpieczona, szczególnie kredyty inwestycyjne. Warto korzystać z kredytów preferencyjnych, lecz jeśli w grę wchodzi szybka transakcja – najlepszym rozwiązaniem będzie kredyt obrotowy, gdzie decyzję można uzyskać nawet w 24 godziny. Dla swoich klientów ze znaną historią banki takie decyzje obiecują podjąć szybko.

Dominik Kiszka 
fot. SiejkowskiTen artykuł pochodzi z wydania 03/2023

czytaj więcej

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)