Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Zarządzanie>

KRIR proponuje narzędzie regulujące zawieranie umów dzierżawy ziemi z KOWR

Obrazek

 

Krajowa Rada Izb Rolniczych uważa, że obecne zasady brania udziału w przetargach na dzierżawę ziemi z KOWR są nieuczciwe i nie pozwalają na sprawiedliwe rozdysponowanie gruntów pomiędzy rolnikami indywidualnymi.

Dorota Kolasińska3 czerwca 2023, 15:29

KRIR zwróciła się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa w sprawie przetargów dotyczących dzierżawy gruntów organizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

- Chcielibyśmy podkreślić, że sprawne rozdysponowanie nieruchomości rolnych jest kluczowe dla rozwoju rolnictwa i wsparcia naszych rolników, a taka sytuacja powoduje wykluczenie innych rolników z możliwości nabycia tych bardzo potrzebnych użytków rolnych. Przetargi na użytki rolne dają szansę rolnikom na nabycie gruntów, które umożliwiają prowadzenie gospodarstw i ich rozwój. Jednak sytuacje, w których osoba wylicytuje wysoki czynsz dzierżawny, a następnie nie podpisuje umowy, tracąc przy tym tylko wadium, tworzą poważne problemy i utrudniają uczciwe i efektywne rozdysponowanie tych gruntów – podaje KRIR i apeluje o wprowadzenie zasady wyłączenia przez KOWR osób, które windowały stawki dzierżawy, a nie podpisały umowy i utraciły wadium z przetargów ograniczonych na nieruchomość rolną, z kolejnych przetargów na te grunty.

Odpowiedzialność podczas przetargu na dzierżawę ziemi

Według Krajowej Rady Izb Rolniczych byłoby to sprawiedliwsze niż obecnie rozwiązanie, które miałoby również na celu podejmowanie bardziej odpowiedzialnych decyzji, ale również umożliwiłoby nabycie gruntów dzierżawionych innym rolnikom.  

- Pragniemy podkreślić, że każdy rolnik ma prawo do uczciwej szansy na nabycie gruntów, które są mu niezbędne do prowadzenia gospodarstwa. Osoby, które blokują ten proces i nie są gotowe do podpisania umowy po wylicytowaniu wysokiego czynszu dzierżawczego, powinny być pozbawiane prawa do startu w kolejnych przetargach. Taka konsekwencja wobec nieuczciwego podejścia licytujących, stanowiłaby istotne narzędzie regulujące i zapewniłaby sprawne zawieranie umów dzierżawy, a także uczciwe i efektywne wykorzystanie gruntów rolnych – podaje KRIR.

Ile gruntów wydzierżawił KOWR w 2022 r. i ile zarobił?

W 2022 r. powierzchnia gruntów wydzierżawionych z ZWRSP wyniosła 36 441 ha. Wpływy z tytułu dzierżawy przez cały zeszły rok wyniosły 745 233 tys. zł. A wpływy z odpłatnego korzystania z mienia ZWRSP wyniosły 809 095 tys. zł.

- Czynsz dzierżawny dla umów zawartych w 2022 r. wyniósł średnio dla całego kraju 12,2 dt pszenicy/ha. W wyliczeniach średniej wysokości czynszu wyeliminowano wartości czynszów dla gruntów zabudowanych oraz gruntów o specyficznym charakterze (np. ze złożami kopalin, pod wodami), a także gruntów nierolnych. Z wyliczeń wyłączono również umowy dzierżawy o ponadprzeciętnych wartościach czynszu oferowanych incydentalnie przez niektórych dzierżawców. Średni czynsz dzierżawny dla wszystkich obowiązujących umów dzierżawy (obejmujących łączną powierzchnię 1 069 515 ha), wynosi 5,7 dt pszenicy/ha – napisał w odpowiedzi na interpelację wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski.

Jak informuje resort, rocznie wygasa ponad 2 tys. umów dzierżawy. Z danych MRiRW wynika, że rocznie ok. 30-40 tys. ha gruntów powraca w całości lub częściowo do zasobów Skarbu Państwa i dalej wydzierżawionych jest również ok. 30-40 tys. ha.

Grunty przeznaczone do sprzedaży, dzierżawy oraz do nieodpłatnego przekazania, to grunty dotychczas nierozdysponowane oraz pochodzące z tych dzierżaw, które już wygasły. Jednym z procesów dotyczących obrotu nieruchomościami ZWRSP jest zagospodarowanie gruntów z zakończonych umów dzierżawy, których dzierżawcy nie zgodzili się na wyłączenie 30%.

dkol/wk

Fot. Envato Elements



Picture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)