Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Finanse>Zarządzanie>

Morawiecki i Ardanowski mają „Plan dla wsi”

Obrazek

Premier i minister rolnictwa spotkali się dziś z rolnikami w jednym z gospodarstw w Głogowie (woj.kujawsko-pomorskie) by przedstawić nowe pomysły i rozwiązania dla polskiego rolnictwa.

Bartłomiej Czekała18 lipca 2018, 19:55
– Polskie rolnictwo, polska wieś mają ogromną przyszłość, szansę by być bardzo dobrze rozwinięte, w tym celu trzeba stworzyć dla nich nowe możliwości. Nowe rozwiązania dla wsi nadrobią zaległości z wielu lat – mówił premier Morawiecki podczas prezentacji założeń „Planu dla wsi”.

Szef rządu zapowiedział wdrożenie m.in. zmian w ustawie o rolniczym handlu detalicznym. Dodał, że w najbliższym czasie wypracowane zostaną również mechanizmy kompensacji dla tych, którzy zostali dotknięci klęską suszy i tam, gdzie nastąpiła klęska urodzaju.

Mateusz Morawiecki podkreślił, że „Plan dla wsi” ma na celu podnoszenie poziomu bezpieczeństwa Polaków w trzech obszarach: bezpieczeństwa rodziny, bezpieczeństwa miast i wsi oraz bezpieczeństwa zewnętrznego.

Premier mówił o wdrożonych programach, dzięki którym będzie można zbudować silne rolnictwo i przemysł. Przypomniał m. in., że wprowadzono już ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci rolników, które są ubezpieczone w KRUS-ie.

– Chcemy odbudować państwową interwencję w rolnictwie, która jest niezbędna dla stabilizacji cenowej. Nie zrobimy tego w ciągu miesiąca, czy dwóch, to są zaniedbania wieloletnie, ale będziemy do tego dążyć, żebyśmy kontraktowali poszczególne kategorie produktów odpowiednio wcześnie w procesie wegetacyjnym, np. wiosną dla owoców miękkich, a nie kiedy jest za późno – zaznaczył szef rządu.

Prezes Rady Ministrów zachęcał także do kupowania polskich produktów z kodem 590.

– Ważne jest to, byśmy kupowali polskie produkty, żeby patriotyzm gospodarczy wytyczał naszą drogę do silniejszej Polski– powiedział na zakończenie premier.

Główne założenia „Planu dla wsi”:

  • Większe dofinansowanie do paliwa rolniczego – W celu zmniejszenia kosztów w gospodarstwach rolnych, zwiększone zostanie wsparcie finansowe do zakupu paliwa rolniczego zużywanego przy uprawie pól i hodowli bydła.
  • Utworzenie Narodowego Holdingu Spożywczego –Dla stabilizacji rynków rolnych utworzony zostanie Narodowy Holding Spożywczy, który będzie alternatywą dla firm przejętych w ramach prywatyzacji na początku okresu transformacji. Zapewniony zostanie organizacyjny i właścicielski udział rolników-producentów rolnych w firmach Holdingu.
  • Większa sprzedaż bezpośrednia i rolniczy handel detaliczny – Zapewnienie rolnikom, szczególnie z mniejszych gospodarstw, bezpośredniego udziału w rynku konsumenckim poprzez rozszerzenie sprzedaży detalicznej i rolniczego handlu detalicznego.
  • Zdrowa polska żywność – Zwiększona zostanie pomoc w rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości, szczególnie ekologicznej, tradycyjnej i regionalnej, która ma stać się rozpoznawalnym znakiem polskiego rolnictwa. Wprowadzone zostanie oznakowanie produktów wolnych od GMO.
  • Wsparcie rolnictwa na terenach górskich – W celu lepszego wykorzystania użytków zielonych nastąpi wsparcie hodowli bydła mięsnego, kóz i owiec. Dla terenów górskich wdrożona zostanie specjalna polityka.
  • Przeciw suszy – Przeciwdziałając suszy i innym zmianom klimatycznym wdrożony zostanie program poprawy żyzności gleb, w tym wapnowania, oraz zwiększona zostanie retencja wód wraz z wprowadzeniem systemu nawodnień w rolnictwie.
  • Polskie pasze – W celu zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego Polski oraz wsparcia ochrony gleb, białko paszowe z zagranicy będzie sukcesywnie zastępowane białkiem z produkcji krajowej.
  • Rolnictwo dla ekologii – Podjęte zostaną działania mające na celu wsparcie wykorzystania surowców rolniczych w przemyśle oraz nastąpi rozwinięcie odnawialnych źródeł energii (OZE) w rolnictwie, które są przyjazne środowisku i akceptowane społecznie.

To na razie założenia. Aby stały się realne potrzebne są szybkie zmiany w przepisach i przede wszystkim fundusze na ich realizację. A z tym - jak wiadomo - zawsze jest najtrudniej.oprac. bcz na podst. kprm.gov.pl

Fot. KPRM


Picture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)