Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Finanse>Zarządzanie>

MRiRW rozważa wznowienie pomocy na wyrównanie utraconych dochodów z tytułu ASF

- Nie wykluczamy wznowienia pomocy na wyrównanie dochodów utraconych w związku z ASF - poinformował wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik.

Kamila Szałaj26 lutego 2021, 10:59
Ostatnie miesiące nie były łatwe dla producentów trzody chlewnej. Utrzymujące się niskie ceny skupu żywca i problemy ze sprzedażą potęgowane ASF oraz importem świń i mięsa wieprzowego do Polski spowodowały, że wielu producentów jest dziś w bardzo trudnej sytuacji finansowej. A to wymaga podjęcia radykalnych działań rządu wspierających ten sektor. Takiego zdania są m.in. posłowie PSL Zbigniew Ziejewski i Jarosław Rzepa, którzy złożyli w tej sprawie interpelację. Pytają, czy resort zamierza wznowić nabór wniosków o wyrównanie utraconych dochodów z tytułu ASF, tak aby pomoc przysługiwała również za IV kwartał 2020 roku.

- Środowisko rolnicze apeluje o zmianę przepisów określających zasady przyznawania pomocy na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanej przez producenta świń ze sprzedaży trzody utrzymywanej na terenie objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń, tak aby wznowić nabór wniosków o tą pomoc oraz aby te wsparcie przysługiwało również za IV kwartał 2020 r. Zważając na tragiczną sytuację panującą na rynkach rolnych, biorąc pod uwagę, że pomoc producentom trzody w obecnych warunkach ekonomicznych jest niezbędna do utrzymania ich gospodarstw, zasadne są wnioski Rad Izb Rolniczych, aby utrzymać dotychczasową pomoc, tj. przedłużyć możliwość ubiegania się o pomoc na wyrównanie dochodów na obowiązujących zasadach za IV kwartał 2020 r., bez pomniejszania w związku z możliwością skorzystania ze wsparcia z tytułu pandemii COVID-19 - napisali posłowie w interpelacji.

W odpowiedzi wiceminister Bartosik poinformował, że od dwóch tygodni ceny skupu trzody chlewnej wykazują tendencje wzrostowe. W połowie lutego stawki wynosiły 4,16 zł/kg, a teraz są jeszcze wyższe. 

- Na rynku unijnym od połowy grudnia 2020 r. roku widoczny jest wyraźny wzrost cen prosiąt, co oceniane jest jako pierwszy sygnał odwracania niekorzystnych tendencji na rynku trzody chlewnej - zaznaczył Bartosik, odnotowując jednocześnie, że obecne ceny trzody są o 30 proc. niższe niż rok temu. 

Dlatego resort myśli o wsparciu dla producentów trzody i nie wyklucza wznowienia pomocy na wyrównanie dochodów utraconych z tytułu ASF.

- Na bieżąco analizowana jest sytuacja na rynku trzody chlewnej w kontekście ASF oraz możliwość wznowienia pomocy na wyrównanie utraconych dochodów uzyskanych ze sprzedaży świń w strefach z ograniczeniami wprowadzonymi w związku z ASF. Jeżeli zostanie podjęta decyzja o uruchomieniu powyższej pomocy przepisy regulujące warunki udzielania pomocy zostaną przedstawione organizacjom rolniczym do konsultacji - poinformował Bartosik. 

W poprzednim naborze, który zakończył się w grudniu 2020 r pomoc była udzielana na wyrównanie kwoty dochodu uzyskanej przez producentów świń od IV kwartału 2019 r. do III kwartału 2020 r. 
Do ARiMR wnioski złożyło 1944 producentów świń na kwotę 56,4 mln zł. Rząd przewidział na to wsparcie prawie 119 mln zł.

Kamila Szałaj


Picture of the author
Autor Artykułu:Kamila Szałaj
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)