Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Zarządzanie>

Nowe obszary ONW – kto zyska, kto straci?

Obrazek

Ministerstwo Rolnictwa wyznaczyło nowe obszary ONW, które już w tym roku zastąpią dotychczasowe. Chociaż całkowita powierzchnia objęta ONW wzrośnie, są regiony, które tracą status obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania.

Grzegorz Ignaczewski21 grudnia 2018, 11:06
Przez całe lata wsparcie dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) miało przede wszystkim przeciwdziałać wyludnianiu się wsi. Już w perspektywie 2007-2013 zmieniono jednak podejście – wsparcie to miało w większym stopniu wspierać zrównoważone gospodarowanie gruntami rolnymi, a przeciwdziałanie odpływowi ludności z takich terenów zeszło na drugi plan.

Ostatecznie zmianę podejścia przesądzono w 2013 roku w ramach reformy WPR przygotowanej przez komisarza Ciolosa. Od tego czasu ruszyły także i w Polsce prace nad wyznaczeniem na nowo obszarów ONW, wg ustalonych przez Komisję Europejską kryteriów.
Kryteria biofizyczne
Zmiany dotyczą przede wszystkim dotychczasowych obszarów z ograniczeniami naturalnymi, czyli tzw. ONW typu nizinnego (I i II strefa). W 2003 roku Europejski Trybunał Obrachunkowy wytknął, że do ich wyznaczania każdy z krajów członkowskich stosuje własne kryteria, których w skali UE było ponad 140, a to powoduje brak przejrzystości w zasadach udzielania pomocy, brak możliwości jej porównywania i słabe ukierunkowanie na określone przez KE cele. Dlatego teraz do wyznaczenia obszarów ONW w całej UE stosowane są jednolite kryteria biofizyczne.Poniżej projekt rozporządzenia zawierający wykaz gmin i obrębów zakwalifikowanych do ONW.

Jeżeli chcesz poznać kryteria wyznaczania nowych obszarów ONW, cały artykuł znajdziecie w najnowszym, styczniowym wydaniu top agrar Polska na str. 20-22. Zachęcamy do lektury!Picture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)