Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Zarządzanie>

Przetargi na ziemię z KOWR przez Internet!

Obrazek

Będzie możliwość organizowania przetargów na gruntu z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przez Internet. Wszystko w celu ograniczania rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa.

wk9 kwietnia 2020, 07:26
Projekt rozporządzenia ministerstwo rolnictwa wysłało już do konsultacji społecznych. W związku z postępem technicznym oraz dobrze pojętym interesem rolników oraz kontrahentów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa resort rolnictwa zaproponował w nim wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych dzięki, którym będzie możliwe rozdysponowanie mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa poprzez wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej.

Jak KOWR radzi sobie w czasach pandemii koronawirusa?


Jednocześnie mając na względzie obecne ograniczenia wynikające z zagrożenia spowodowanego działaniem koronawirusa powodującego chorobę COVID-19 ich wprowadzenie stanowić może dodatkowo, prewencyjne rozwiązania mające na celu zachowanie ciągłości realizacji zadań związanych z rozdysponowaniem nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

W rozporządzenia zaproponowano aby nowe przepisy zastosowano do przetargów ofert pisemnych (konkursów ofert) i publicznych przetargów ustnych (licytacji) na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa ogłoszonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia. Takie rozwiązanie ma na celu umożliwienie kontynuowania procedur przetargowych, których przeprowadzenie w obecnej sytuacji związanej z wystąpieniem stanu epidemii jest utrudnione lub niemożliwe. Zaproponowane rozwiązanie nie wpłynie przy tym negatywnie na prawa uczestników ogłoszonych już przetargów, bowiem wprowadzane zmiany w żaden sposób nie wykluczają ich udziału w czynnościach przetargowych związanych z osobistym stawiennictwem.

Z powyższych przyczyn zaproponowano także aby rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Nie będzie stało to w sprzeczności z zasadami demokratycznego państwa prawnego, ponieważ przemawia za tym ważny interes obywateli.

Jak takie przetargi przez Internet miałyby się odbywać?


W rozporządzeniu tego nie ma. Jest tylko taka wzmianka dot. wyjaśnienia pojęcia środków komunikacji elektronicznej w rozporządzeniu:
„Ilekroć (…) jest mowa o środkach komunikacji elektronicznej – należy przez to rozumieć środki komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), które umożliwiają:
a) transmisję przetargu w czasie rzeczywistym pomiędzy uczestnikami przetargu oraz członkami komisji przetargowej,
b) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy przetargu oraz członkowie komisji przetargowej mogą brać w nim udział 
 
Można się domyślać, że potrzebny będzie komputer z dostępem do sieci i kamerą, bo KOWR interesantom  radzi co poniżej:

„Uprzejmie informujemy, że w trosce o zdrowie naszych interesantów, trwają prace nad wprowadzeniem prawnych i technicznych rozwiązań mających na celu przeprowadzanie przetargów na sprzedaż i dzierżawę z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. W związku z powyższym prosimy ewentualnych interesantów o zaopatrzenie się w sprzęt komputerowy z kamerą lub telefon komórkowy wraz z dostępem do Internetu. O nowych rozwiązaniach będziemy informować na bieżąco”.  wk

Fot. pixabay


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)