Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Zarządzanie>

Usługi między ojcem – rolnikiem ryczałtowym a synem – płatnikiem VAT

Obrazek

Jak prawidłowo rozliczać podatki w gospodarstwie prowadzonym przez ojca, rolnika ryczałtowego i syna, płatnika VAT? Kiedy należy założyć kasę fiskalną i od jakiej kwoty płacić przelewem? Odpowiada ekspert VAT.

Roman Włodarz2 marca 2023, 12:24

Jak rozliczać podatki pod jednym adresem?

Gospodarujemy na 2 gospodarstwach z synem pod jednym adresem i jestem rolnikiem ryczałtowym. Równocześnie syn jest vatowcem, prowadzi działalność w zakresie usług rolniczych i wykonuje niektóre prace w gospodarstwie ojca, a ojciec wykonuje czynności zbioru u syna. Jak powinny wyglądać prawidłowo rozliczenia podatkowe, czy ojciec musi zakładać działalność gospodarczą, kiedy w takich przypadkach należy założyć kasę fiskalną, od jakiej kwoty należy płacić przelewem?

Zbigniew S. (woj. lubelskie)

Na co zwrócić uwagę rozliczając usługi między ojcem i synem?

Jest to problem dotyczący skutków podatkowych wzajemnych usług w obrębie tzw. I grupy podatkowej. Należy tu rozważyć następujące aspekty:

  • VAT – syn przedsiębiorca, wykonując usługę ojcu, wykonuje ją odrębnemu podmiotowi prawnemu i powinien wystawić ojcu paragon fiskalny lub fakturę VAT ze stawką 8% na usługi rolnicze. Jeśli nie wystawi paragonu lub faktury, musi w trybie art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, sam się jednostronnie opodatkować stawką 8% i odprowadzić (rozliczyć) VAT należny. Ponieważ ustawa VAT nie uwzględnia pokrewieństwa stron, mają tu zastosowanie ogólne przepisy o instalacji kas fiskalnych, czyli po przekroczeniu kwoty 20 tys. zł od początku roku ze sprzedaży usług na rzecz osób fizycznych lub prawnych należy w ciągu 2 miesięcy zainstalować kasę fiskalną; można uniknąć kasy fiskalnej, jeżeli 100% zapłaty należności od ww. usługobiorców nastąpi w formie przelewu bankowego lub pocztowego;
  • VAT – ojciec ryczałtowiec wykonuje usługę rolniczą synowi podatnikowi czynnemu – syn powinien ojcu wystawić fakturę VAT-R;
  • działalność gospodarcza, a usługi dla najbliższej rodziny – mamy kilka definicji działalności gospodarczej wg różnych ustaw, z których najważniejsza jest definicja z ustawy Prawo przedsiębiorców (art. 3. Działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły). Należy zwrócić uwagę na zarobkowość oraz na ciągły charakter. Z oczywistych względów bezpłatne świadczenie usług na rzecz osób najbliższych nie spełni wymogu definicyjnego. Podobnie będzie w przypadku sporadycznie wykonywanych usług – tutaj będą to usługi kombajnowania wykonywane przez rolnika ryczałtowego – co nie ma charakteru działania ciągłego.

Jednak jednoznaczna odpowiedź na pytanie, czy dla ww. usług będzie obowiązek zgłoszenia działalności gospodarczej, nie jest możliwa i zalecamy wystąpienie o interpretację indywidualną. Kwestia braku odpłatności za usługi na rzecz najbliższych ma szczególne znaczenie dla rolnika – czynnego podatnika VAT. Ustawa o VAT z zasady uznaje, że każda usługa ma charakter odpłatny, mimo że nie będzie faktycznej płatności, zatem w takich przypadkach jeszcze trudniej o jednoznaczną odpowiedź.

  • Kwestia podatku dochodowego z tytułu nieodpłatnych usług dla osób najbliższych – takie świadczenie dla najbliższych nie rodzi powstania przychodu do opodatkowania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Mamy tutaj zwolnienie na podstawie art. 21, ust. 1, pkt 125 (zwolniona od podatku jest wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczona zgodnie z art. 11, ust. 2–2b ustawy o PIT, otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn).
  • Maksymalna kwota zapłaty gotówką – w 2023 roku obowiązuje dotychczasowy limit 15 tys. zł (art. 19 Prawa przedsiębiorców – od 2024 r. limit 8 tys. zł) płatności gotówkowej w obrocie pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą; ponieważ działalność rolnicza nie jest traktowana jako działalność gospodarcza, limit ten nie dotyczy sytuacji, gdy co najmniej jedna ze stron jest rolnikiem.

Roman Włodarz, ekspert VAT
fot. Sierszeńska

ekspert vat dla rolników poradyPicture of the author
Autor Artykułu:Roman Włodarz
Pozostałe artykuły tego autora

Ten artykuł pochodzi z wydania 03/2023

czytaj więcej

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)