Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Zarządzanie>

WPR po 2020 r. – na co mogą liczyć polscy rolnicy?

Prace nad reformą WPR po 2020 r. są mocno zaawansowane, choć budżet nie jest jeszcze ostateczny. Istotne będą plany strategiczne i sposób ich wdrażania – mówił podczas III Forum Rolników i Agrobiznesu dr Jerzy Plewa
, dyrektor generalny DG AGRI (Komisja Europejska).

22 listopada 2018, 11:40
Wyzwania, przed jakimi stoją unijny sektor rolnictwa i obszary wiejskie wymagają utrzymania stabilnej, zmodernizowanej i wspólnej polityki rolnej, co potwierdzono w propozycjach legislacyjnych, przedstawionych przez Komisję 1 czerwca 2018 r. Obecnie toczą się szczegółowe debaty w Radzie Europejskiej i Parlamencie Europejskim. Celem Komisji Europejskiej jest osiągnięcie politycznego porozumienia z państwami członkowskimi i Parlamentem Europejskim (PE) przed wyborami do PE w maju 2019 r.

– Na lata 2021 – 2027 Komisja proponuje budżet w wysokości 365 mld euro na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej. Oznacza to, że polityka ta będzie stanowić prawie jedną trzecią całkowitego budżetu Unii Europejskiej. Dodatkowo, kwota 10 mld euro z programu „Horyzont Europa” przeznaczona zostanie na wsparcie badań naukowych i innowacji związanych z żywnością, rolnictwem, rozwojem obszarów wiejskich i biogospodarką – mówił dr Plewa.

Budżet przeznaczony na politykę rolną zostanie podzielony między jego dwa tradycyjne filary: wsparcie bezpośrednie dla rolników/środki rynkowe oraz rozwój obszarów wiejskich.
  •  Płatności bezpośrednie będą odgrywały nadal podstawową rolę w stabilizowaniu dochodów rolników. Utrzymany zostanie stosowany przez Polskę uproszczony system płatności obszarowych (SAPS).
  • Podstawowym elementem nowego sposobu wdrażania WPR będą plany strategiczne, w których zaprogramowane będzie wdrożenie instrumentów obu filarów WPR: płatności bezpośrednich, programów sektorowych oraz instrumentów rozwoju obszarów wiejskich.
  • Wsparcie będzie w większym stopniu trafiało do małych i średnich gospodarstw. Promowane będzie bardziej zrównoważone rozłożenie płatności, poprzez wprowadzenie obowiązkowych limitów na poziomie gospodarstw i płatności degresywne, tj. zmniejszające się wraz ze wzrostem powierzchni gospodarstwa.
    Ponadto poziomy płatności bezpośrednich na hektar w poszczególnych państwach członkowskich będą coraz bardziej zbliżały się do średniej UE.1 z 69
Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski podczas rozmowy z rolnikami.

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski podczas rozmowy z rolnikami.

2 z 69
Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski podczas rozmowy z rolnikami.

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski podczas rozmowy z rolnikami.

3 z 69
Dzwonek na rozpoczęcie Forum. Redaktor naczelny Karol Bujoczek i minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

Dzwonek na rozpoczęcie Forum. Redaktor naczelny Karol Bujoczek i minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

4 z 69
Uczestnicy III Forum słuchają wystąpienia ministra rolnictwa - Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

Uczestnicy III Forum słuchają wystąpienia ministra rolnictwa - Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

5 z 69
Jan Krzysztof Ardanowski: Przed nami ogromne wyzwania.

Jan Krzysztof Ardanowski: Przed nami ogromne wyzwania.

6 z 69
Jan Krzysztof Ardanowski: Przed nami ogromne wyzwania.

Jan Krzysztof Ardanowski: Przed nami ogromne wyzwania.

7 z 69
Jan Krzysztof Ardanowski: Przed nami ogromne wyzwania.

Jan Krzysztof Ardanowski: Przed nami ogromne wyzwania.

8 z 69
Jan Krzysztof Ardanowski: Przed nami ogromne wyzwania.

Jan Krzysztof Ardanowski: Przed nami ogromne wyzwania.

9 z 69
Jan Krzysztof Ardanowski: Przed nami ogromne wyzwania.

Jan Krzysztof Ardanowski: Przed nami ogromne wyzwania.

10 z 69
Jan Krzysztof Ardanowski: Przed nami ogromne wyzwania.

Jan Krzysztof Ardanowski: Przed nami ogromne wyzwania.

11 z 69
Jan Krzysztof Ardanowski: Przed nami ogromne wyzwania.

Jan Krzysztof Ardanowski: Przed nami ogromne wyzwania.

12 z 69
Jan Krzysztof Ardanowski: Przed nami ogromne wyzwania.

Jan Krzysztof Ardanowski: Przed nami ogromne wyzwania.

13 z 69
Sala Ziemi wypełniona niemal po brzegi.

Sala Ziemi wypełniona niemal po brzegi.

14 z 69
Dr Jerzy Plewa, dyrektor DG Agri podczas swojej prelekcji.

Dr Jerzy Plewa, dyrektor DG Agri podczas swojej prelekcji.

15 z 69
Dr Jerzy Plewa, dyrektor DG Agri podczas swojej prelekcji.

Dr Jerzy Plewa, dyrektor DG Agri podczas swojej prelekcji.

16 z 69
Dr Jerzy Plewa, dyrektor DG Agri podczas swojej prelekcji.

Dr Jerzy Plewa, dyrektor DG Agri podczas swojej prelekcji.

17 z 69
Joerg Rehbein, prezes Działu Crop Science 
Europa Środkowa i Wschodnia firmy Bayer.

Joerg Rehbein, prezes Działu Crop Science 
Europa Środkowa i Wschodnia firmy Bayer.

18 z 69
Joerg Rehbein, prezes Działu Crop Science 
Europa Środkowa i Wschodnia firmy Bayer.

Joerg Rehbein, prezes Działu Crop Science 
Europa Środkowa i Wschodnia firmy Bayer.

19 z 69
Joerg Rehbein, prezes Działu Crop Science 
Europa Środkowa i Wschodnia firmy Bayer.

Joerg Rehbein, prezes Działu Crop Science 
Europa Środkowa i Wschodnia firmy Bayer.

20 z 69
Uczestnicy III Forum Rolników i Agrobiznesu w Sali Ziemi.

Uczestnicy III Forum Rolników i Agrobiznesu w Sali Ziemi.

21 z 69
Jakub Kempczyński, kierownik Zespołu Ekspertów ds. Agro MSP i Korpo w Banku BGŻ BNP Paribas.

Jakub Kempczyński, kierownik Zespołu Ekspertów ds. Agro MSP i Korpo w Banku BGŻ BNP Paribas.

22 z 69
Jakub Kempczyński, kierownik Zespołu Ekspertów ds. Agro MSP i Korpo w Banku BGŻ BNP Paribas.

Jakub Kempczyński, kierownik Zespołu Ekspertów ds. Agro MSP i Korpo w Banku BGŻ BNP Paribas.

23 z 69
Jakub Kempczyński, kierownik Zespołu Ekspertów ds. Agro MSP i Korpo w Banku BGŻ BNP Paribas.

Jakub Kempczyński, kierownik Zespołu Ekspertów ds. Agro MSP i Korpo w Banku BGŻ BNP Paribas.

24 z 69
Jakub Kempczyński, kierownik Zespołu Ekspertów ds. Agro MSP i Korpo w Banku BGŻ BNP Paribas.

Jakub Kempczyński, kierownik Zespołu Ekspertów ds. Agro MSP i Korpo w Banku BGŻ BNP Paribas.

25 z 69
Jakub Kempczyński, kierownik Zespołu Ekspertów ds. Agro MSP i Korpo w Banku BGŻ BNP Paribas.

Jakub Kempczyński, kierownik Zespołu Ekspertów ds. Agro MSP i Korpo w Banku BGŻ BNP Paribas.

26 z 69
Dr Eberhard Faust, kierownik badań ryzyka wynikającego ze zmian klimatycznych 
i zagrożeń naturalnych 
Münich RE.

Dr Eberhard Faust, kierownik badań ryzyka wynikającego ze zmian klimatycznych 
i zagrożeń naturalnych 
Münich RE.

27 z 69
Dr Eberhard Faust, kierownik badań ryzyka wynikającego ze zmian klimatycznych 
i zagrożeń naturalnych 
Münich RE.

Dr Eberhard Faust, kierownik badań ryzyka wynikającego ze zmian klimatycznych 
i zagrożeń naturalnych 
Münich RE.

28 z 69
Prelekcję dra Fausta tłumaczył redaktor naczelny top agrar Polska Karol Bujoczek.

Prelekcję dra Fausta tłumaczył redaktor naczelny top agrar Polska Karol Bujoczek.

29 z 69
Uczestnicy III Forum Rolników i Agrobiznesu w Sali Ziemi.

Uczestnicy III Forum Rolników i Agrobiznesu w Sali Ziemi.

30 z 69
dr hab. Jerzy Kozyra, IUNG–PiB Puławy

dr hab. Jerzy Kozyra, IUNG–PiB Puławy

31 z 69
dr hab. Jerzy Kozyra, IUNG–PiB Puławy

dr hab. Jerzy Kozyra, IUNG–PiB Puławy

32 z 69
dr Michał Krysiak, Bayer CropScience.

dr Michał Krysiak, Bayer CropScience.

33 z 69
dr Michał Krysiak, Bayer CropScience.

dr Michał Krysiak, Bayer CropScience.

34 z 69
dr Schönberger z firmy N.U. Agrar.

dr Schönberger z firmy N.U. Agrar.

35 z 69
dr Schönberger z firmy N.U. Agrar.

dr Schönberger z firmy N.U. Agrar.

36 z 69
Neil Dyson, prezydent European Dairy Farmers (EDF)

Neil Dyson, prezydent European Dairy Farmers (EDF)

37 z 69
Słuchacze wystąpienia Neila Dysona, prezydenta European Dairy Farmers (EDF)

Słuchacze wystąpienia Neila Dysona, prezydenta European Dairy Farmers (EDF)

38 z 69
Gerrit Hogrefe, N.U. Agrar.

Gerrit Hogrefe, N.U. Agrar.

39 z 69
Gerrit Hogrefe, N.U. Agrar.

Gerrit Hogrefe, N.U. Agrar.

40 z 69
Marek Skwira z firmy Limagrain

Marek Skwira z firmy Limagrain

41 z 69
Krzysztof Szulczyk z firmy Izopanel

Krzysztof Szulczyk z firmy Izopanel

42 z 69
Jan Kaźmierski z firmy Hog Slat

Jan Kaźmierski z firmy Hog Slat

43 z 69
Paweł Talbierz z firmy Chemirol podczas naszego Forum.

Paweł Talbierz z firmy Chemirol podczas naszego Forum.

44 z 69
Paweł Talbierz z firmy Chemirol podczas naszego Forum.

Paweł Talbierz z firmy Chemirol podczas naszego Forum.

45 z 69
Paweł Talbierz z firmy Chemirol podczas naszego Forum.

Paweł Talbierz z firmy Chemirol podczas naszego Forum.

46 z 69
Dr Łukasz Sobiech z UP w Poznaniu

Dr Łukasz Sobiech z UP w Poznaniu

47 z 69
Dr Łukasz Sobiech z UP w Poznaniu

Dr Łukasz Sobiech z UP w Poznaniu

48 z 69
Dr Łukasz Sobiech z UP w Poznaniu

Dr Łukasz Sobiech z UP w Poznaniu

49 z 69
Artur Szymczak, Kuhn.

Artur Szymczak, Kuhn.

50 z 69
Artur Szymczak, Kuhn.

Artur Szymczak, Kuhn.

51 z 69
Grzegorz Krasiński, Instytut Przyrodniczo- Technologiczny w Falentach

Grzegorz Krasiński, Instytut Przyrodniczo- Technologiczny w Falentach

52 z 69
Bogdan Kaźmierczak, John Deere Polska Sp. z o.o.

Bogdan Kaźmierczak, John Deere Polska Sp. z o.o.

53 z 69
Bogdan Kaźmierczak, John Deere Polska Sp. z o.o.

Bogdan Kaźmierczak, John Deere Polska Sp. z o.o.

54 z 69
Redaktor naczelny "top agrar Polska" Karol Bujoczek

Redaktor naczelny "top agrar Polska" Karol Bujoczek

55 z 69
Redaktor naczelny "top agrar Polska" Karol Bujoczek

Redaktor naczelny "top agrar Polska" Karol Bujoczek

56 z 69
Koncert Waldemara Malickiego.

Koncert Waldemara Malickiego.

57 z 69
Koncert Waldemara Malickiego.

Koncert Waldemara Malickiego.

58 z 69
Koncert Waldemara Malickiego.

Koncert Waldemara Malickiego.

59 z 69
Koncert Waldemara Malickiego.

Koncert Waldemara Malickiego.

60 z 69
Koncert Waldemara Malickiego.

Koncert Waldemara Malickiego.

61 z 69
Koncert Waldemara Malickiego.

Koncert Waldemara Malickiego.

62 z 69
Koncert Waldemara Malickiego.

Koncert Waldemara Malickiego.

63 z 69
Koncert Waldemara Malickiego.

Koncert Waldemara Malickiego.

64 z 69
Uczestnicy III Forum Rolników i Agrobiznesu

Uczestnicy III Forum Rolników i Agrobiznesu

65 z 69
Uczestnicy III Forum Rolników i Agrobiznesu

Uczestnicy III Forum Rolników i Agrobiznesu

66 z 69
Dr Jerzy Plewa, dyrektor DG Agri podczas swojej prelekcji.

Dr Jerzy Plewa, dyrektor DG Agri podczas swojej prelekcji.

67 z 69
Dr Jerzy Plewa, dyrektor DG Agri podczas swojej prelekcji.

Dr Jerzy Plewa, dyrektor DG Agri podczas swojej prelekcji.

68 z 69
Dr Jerzy Plewa, dyrektor DG Agri podczas swojej prelekcji.

Dr Jerzy Plewa, dyrektor DG Agri podczas swojej prelekcji.

69 z 69
Sala Ziemi wypełniona niemal po brzegi.

Sala Ziemi wypełniona niemal po brzegi.

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)