Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Zarządzanie>

Wreszcie zbiorniki na paliwo do 5 m3 bez pozwolenia i zgłoszenia!

Obrazek

Niemal rok temu w majowym, papierowym wydaniu naszego magazynu zamieściliśmy reportaż pt. „Zbiornik na paliwo na pozwolenie”. Przedstawiliśmy w nim rolnika, który w ramach PROW chciał zakupić dwupłaszczowy, plastikowy zbiornik do magazynowania paliwa w gospodarstwie o pojemności 2500 l.

Andrzej Sawa14 kwietnia 2020, 06:53
Okazało się, że obowiązujące przepisy i orzecznictwo sądów administracyjnych są tak absurdalne, że zobowiązują inwestora do uzyskania pozwolenia na budowę(!) takiego naziemnego zbiornika. Wynika to z art. 29 i 30 ustawy Prawo budowlane, gdzie takich zbiorników nie wymieniono enumeratywnie do zgłoszenia. Także orzecznictwo WSA i NSA urządzenia te traktowało jako tymczasowe obiekty budowlane lub kontenerowe stacje paliw, które wymagają dopełnienia skomplikowanych procedur. Inaczej ich posadowienie traktowane było jako samowola budowlana.

W tej groteskowej sprawie na wniosek Wielkopolskiej Izby Rolniczej pisemnie interweniowała Krajowa Rada Izb Rolniczych. Jeszcze wcześniej o zmianę przepisów wnioskowała Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego. Samorząd rolniczy domagał się zmian w Prawie budowlanym. Interwencja KRIR okazała się skuteczna.

Ministerstwo Rozwoju poinformowało KRIR, że 18 marca 2020 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2020 r., poz. 471), która reformuje proces inwestycyjno-budowlany w zakresie procesu budowlanego.

Zakłada ona, m.in. zmianę art. 29 i 30 ustawy Prawo budowlane, która do listy zmian obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę ani nawet dokonania zgłoszenia dodaje m.in. zamierzenia budowlane polegające na instalacji naziemnych zbiorników będących obiektami budowlanymi służącymi do przechowywania paliw płynnych klasy III – na potrzeby własne użytkownika o pojemności do 5 m3.

Z uzasadnienia ustawy wynika, że celem tych zmian jest ułatwienie wyposażania gospodarstw rolnych w zbiorniki do magazynowania paliwa, które zapewnią im odpowiednią ilość i jakość paliwa do prawidłowego funkcjonowania. Liberalizacja przepisów w tej materii dotyczy tylko zbiorników na paliwo o pojemności do 5 m3. Kwestia ta w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa była przedmiotem uzgodnień z przedstawicielami MSWiA oraz KG Państwowej Straży Pożarnej. Parametr 5 m3 powiązany jest z § 11 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. W praktyce oznacza to, że na większe zbiorniki nadal będą stosowane surowe obostrzenia.


Picture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)