Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Zboża>

Aktualne wyniki PDO owsa. Które odmiany najlepiej plonowały?

Obrazek

Popyt na owies sprawia, że w Polsce znacząco wzrósł jego areał. W 2022 r. wyniósł ok. 454 tys. ha.

Janusz Biernacki21 marca 2023, 11:07
NASZA AUTORKA
Karolina Madajska
COBORU Słupia Wielka

Ziarno owsa to cenna pasza i prozdrowotny produkt spożywczy. Wśród zbóż jarych zajmuje obecnie w Polsce największą powierzchnię uprawy, co oznacza wysoki popyt na materiał siewny. Aby ułatwić producentom wybór odmiany do siewu, publikujemy co roku cykl artykułów – wyniki badań PDO. Niestety, w marcowym wydaniu naszego miesięcznika wkradł się błąd w zestawieniu COBORU, w kolumnie plon ziarna (patrz ramka). Poprawione i zaktualizowane wyniki publikujemy poniżej.
W artykule „PDO owsa – gatunek na topie, lider areału”, opublikowanym w czasopiśmie top agrar Polska 3/2023, w tabeli „Ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe owsa (wg COBORU)” podano nieprawdziwe informacje dotyczące plonu. W wyniku błędu rachunkowego przypisano niewłaściwe wartości plonu dla poszczególnych odmian owsa. Ponadto w akapicie „KR owsa” błędnie wymieniono odmiany wpisane do krajowego rejestru. W rzeczywistości jest: Dynamit, Motto i MHR Samuraj – pochodzące z hodowli krajowej, a nie jak napisano: Polo i Heroico pochodzą z hodowli krajowej, natomiast SU Laurentius to odmiana zagraniczna.
Przepraszam za błędy i powstałe zamieszanie.
Karolina Madajska, COBORU
Wysokie plony owsa

Najlepiej plonującymi odmianami owsa zwyczajnego w ostatnim trzyleciu były: Gepard (67,9 dt/ha), Rambo (67,7 dt/ha), Dynamit (67,5 dt/ha) oraz Magellan (67,2), natomiast w grupie owsa nagiego – Siwek (49,6 dt/ha; patrz tabela). W zestawieniu odmiany uszeregowano wg malejącego plonu ziarna. Pominięto w nim te, które nie były badane w PDO w tym okresie, a także mające oceny tylko z jednego roku.
Dobra zdrowotność owsa

Owies w porównaniu z innymi zbożami wykazuje dość dobrą zdrowotność i jest gatunkiem fitosanitarnym w płodozmianie. Nie oznacza to jednak, że jest wolny od presji patogenów. Najczęstsze choroby występujące w jego uprawie to mączniak prawdziwy, helmintosporioza, rdza owsa oraz septorioza liści, a ich presja zależy od odmiany i jej odporności oraz przebiegu warunków pogodowych w sezonie wegetacyjnym.
Odmiany owsa zwyczajnego, które wykazały największą odporność na mączniaka prawdziwego to Bingo, Motto, Pablo, Rambo (wszystkie z grupy owsa zwyczajnego) oraz Siwek, Adorator i MHR Harem (owies nagi). Z kolei do odmian wyróżniających się podwyższoną odpornością na helmintosporiozę należą: Dynamit, Harnaś, Figaro, Motto, Dynamit (owies zwyczajny) oraz Siwek i MHR Harem (owies nagi).
Natomiast odmiany o wyższej odporności na rdzę owsa to Motto, Dynamit i Nawigator (owies zwyczajny) oraz Adorator (owies nagi), natomiast na septoriozę liści Gepard, Dynamit, Motto, MHR Samuraj, Agent, Panteon, Bingo (wszystkie z grupy owsa zwyczajnego) i odmiana Adorator (owies nagi).
Wysokość a wyleganie

Jedną z ważnych cech zbóż jest podatność na wyleganie, która często koreluje z wysokością roślin – im są one wyższe, tym bardziej skłonne do wylegania, co dotyczy także owsa. Spośród badanych jego odmian w tej cesze wyróżnia się odmiana Alfa, a dość dobrą odporność wykazały MHR Samuraj, Harnaś, Lion i Pablo – wszystkie z grupy owsa zwyczajnego. Wśród form nagich MHR Harem i Siwek. Warto zauważyć, że należą one do odmian niskich, co potwierdza wcześniejszą tezę.
Krajowy Rejestr owsa - 3 nowe odmiany

W 2023 r. do Krajowego rejestru wpisano 3 nowe odmiany owsa –– Dynamit, Motto i MHR Samuraj, wszystkie pochodzą z hodowli krajowej. Obecnie do KR wpisanych jest 35 odmian owsa zwyczajnego i 3 nagiego. W zestawieniu tym dominują odmiany żółtoziarniste. Ponadto większość odmian owsa to kreacje polskie (31), a z hodowli zagranicznych pochodzi 7 odmian. Z kolei wszystkie odmiany owsa nagiego mają rodowód krajowy.

j.biernacki@topagrar.pl


Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)