Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Zboża>

Doskonały sposób zwalczania Blumeria graminis – sprawcy mączniaka prawdziwego zbóż i traw w zbożach

Obrazek

Rolnicy i producenci rolni wiedzą, że mączniak prawdziwy zbóż i traw (Blumeria graminis) w każdym sezonie wegetacyjnym stanowi problem o znaczeniu gospodarczym. Niestety przystępując do zwalczania sprawcy tej choroby, nie zawsze, a właściwie sporadycznie ochrona zbóż przed tym zagrożeniem realizowana jest poprawnie. Trzeba mieć świadomość, że nie każda substancja czynna charakteryzuje się wysoką skutecznością w walce ze sprawcą mączniaka prawdziwego. Często do walki z tą chorobą używa się fungicydów zawierających s. cz. z grup chemicznych niededykowanych do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw, a co za tym idzie nie w pełni skutecznych.

 
7 października 2021, 16:39

 Substancja czynna do zwalczania przyczyny mączniaka prawdziwego zbóż i traw

Wśród kilku dedykowanych do zwalczania s.cz., dopuszczonych do stosowania jest m.in. cyflufenamid, wchodzący w skład fungicydu Kendo 50 EW. Substancja czynna fungicydu Kendo 50 EW należy do grupy chemicznej fenyloacetamidów (FRAC U, U6). Cyflufenamid jest wyspecjalizowaną s. cz. grzybobójczą przeznaczoną głównie do zwalczania Blumeria graminis powodującego mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Jest to ważna choroba w uprawie takich gatunków zbóż jak pszenica, pszenżyto i jęczmień.

Fungicyd Kendo 50 EW zastosowany w wyżej wymienionych gatunkach zbóż jarych i ozimych pozwala zapobiegać obecności mączniaka prawdziwego zbóż i traw w chronionej uprawie. Gdy widoczne są oznaki etiologiczne grzyba w postaci grzybni, środek ten działa interwencyjnie i zabija grzybnie potogena powodującego mączniaka prawdziwego. Substancja czynna cyflufenamid działa na zwalczany grzyb w różnoraki sposób. W pierwszej kolejności zapobiega formowaniu haustori, czyli wyspecjalizowanych organów strzępek grzybni, które są wytwarzane wewnątrz żywej komórki żywiciela (zbóż). Zadaniem haustori – ssawek jest pobieranie pożywienia z komórek porażonej rośliny i dostarczanie go do innych części grzyba. W drugiej kolejności cyflufenamid hamuje wtórny wzrost grzybni i blokuje formowanie się konidiospor, czyli zarodników propagacyjnych, które odpowiadają za masowe występowanie choroby w zbożach.

 

Źródło zdj. Sumi Agro. Mączniak prawdziwy na źdźble.

 

Stosowanie Kendo 50 EW

Jest to możliwe, ponieważ cyflufenamid zawarty w fungicydzie Kendo 50 EW dobrze działa translaminarnie w roślinie i w pełni przemieszcza się w tkankach, które ma chronić przed porażeniem. Formulacja fungicydu EW jest dobrze dostosowana do zastosowania. Jest to forma w postaci emulsji, oleju w wodzie, tworzy to płynną niejednorodną formę użytkową utworzoną z substancji czynnej rozpuszczonej w rozpuszczalniku organicznym i zemulgowanej w wodzie.

Najbardziej korzystne warunki do stosowania Kendo 50 EW to temperatura 12–20°C. Zabiegu nie należy wykonywać bezpośrednio przed deszczem i gdy rośliny pokryte są kroplami wody. Przy wyższej wilgotności względnej powietrza (powyżej 60%) zastosowany środek w pełni skutecznie zwalcza sprawcę mączniaka prawdziwego.

Sprzymierzeniec w walce z innymi chorobami pszenicy

Używając Kendo 50 EW do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw w uprawie pszenicy, można też ograniczyć inne choroby występujące w tym czasie. Są to ważne choroby takie jak: brunatna plamistość liści (Drechslera tritici-repentis - DTR), rdza brunatna pszenicy (Puccinia recndita), rdza żółta (Puccinia striiformis), septorioza paskowana liści (Zymoseptoria tritici), septorioza plew (Stagonospora nodorum), fuzarioza kłosów (Fusarium spp). W uprawie jęczmienia cyflufenamid zawarty w fungicydzie Kendo 50 EW ogranicza występowanie plamistości siatkowej liści jęczmienia (Pyrenophora teres) oraz rynchosporozy zbóż (Rhynchosporium secalis), a w jęczmieniu jarym dodatkowo ogranicza występowanie rdzy jęczmienia (Puccinia hordei).

Nie tylko do ochrony plantacji zbóż

Substancja czynna cyflufenamid (Kendo 50 EW) oprócz mączniaka prawdziwego zbóż i traw (Blumeria gaminis) może być polecana do stosowania w walce z mączniakiem jabłoni (Podosphaera leucotricha), mączniakiem prawdziwym winorośli (Erysiphe necator) i mączniakami prawdziwymi roślin ozdobnych w szklarni (Oidium spp., Gloviomyces cichoraceum, Podosphera pannosa) i mączniaka gruszy (Phyllactina mespili). Dlatego trzeba zwalczać mączniaka prawdziwego zbóż i traw przy pomocy wyspecjalizowanej do tego s. cz., jaką jest między innymi cyflufenamid.

Konsekwencje porażenia roślin grzybem Blumeria gaminis

Obecność grzyba w liściach zbóż, oprócz już wymienionego wpływu, zakłóca transpirację liści zbóż z powodu zakrycia szparek liści przez grzybnie. Ma to również duży wpływ na fotosyntezę, która jest podstawowym procesem fizjologicznym w roślinach. W zbożach każda obecność grzybni patogena powodującego mączniaka prawdziwego zbóż i traw ogranicza fotosyntezę i powoduje obniżenie plonu ziarna. Grzyby pasożytnicze między innymi Blumeria gaminis po wytworzeniu ssawek rozpoczynają zarodnikowanie, co wiąże się ze spadkiem intensywności fotosyntezy. Intensywny rozwój grzybni na powierzchni liści zbóż doprowadza do zaniku fotosyntezy. Obecność grzybni, gdy nie jest ona zwalczana szczególnie w uprawie zbóż prowadzi do tworzenia się nekroz, co powoduje zamieranie i zasychanie liści, a następnie następuje zamieranie pędów kłosonośnych. Ze zbóż w największym stopniu na obecność mączniaka prawdziwego we wczesnych fazach rozwojowych reaguje jęczmień i gdy producent ma do wyboru zwalczanie mączniaka prawdziwego zbóż i traw w jęczmieniu i pszenicy, to w pierwszej kolejności należy zwalczać tą chorobę w jęczmieniu, a dopiero później w uprawie pszenicy. Do tego celu użyć można fungicyd Kendo 50 EW.

Badania z wykorzystaniem preparatu Kendo 50 EW

W Instytucie Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu wykonano badania na temat możliwości stosowania środka Kendo 50 EW w mieszaninie z innymi fungicydami. W przypadku zabiegu stosowanego w terminie środek Kendo 50 EW można stosować ze środkiem Yamato 303 SE (tetrakonazol + tiofanat metylu) lub fungicydem Fossa 633 EC (prochloraz + fenpropidyna) lub fungicydem Topsin M 500 SC (Tiofanat metylu) oraz Mirage 450 EC (prochloraz). W przypadku zabiegów wykonywanych w terminie T2 przebadano możliwość stosowania Kendo 50 EW z fungicydem Metfin (metkonazol), Toledo Extra 430 SC (tebukonazol SC) oraz środkami opartymi o tebukonazol w ilości 250g/l (250 EW).

Okno stosowania środka Kendo 50 EW jest szerokie, ponieważ zaleca się, aby był stosowany od fazy BBCH 30-59 (fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia). Wydaje się, że latach epidemii lub wtedy, gdy system wspomagania decyzji wskażę potrzebę wykonania zabiegu oraz/lub zostaną osiągnięte wartości progu szkodliwości dla mączniaka prawdziwego zbóż i traw należy rozważyć, szybsze wykonanie zabiegu chemicznego przy użyciu fungicydu wyspecjalizowanego w ograniczaniu tej choroby.        Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)