Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Zboża>

IJHARS wydaje świadectwa jakości handlowej dla zbóż

Obrazek

IJHARS informuje, że istnieje możliwość uzyskania przez rolników świadectwa jakości handlowej dla zbóż.

Janusz Biernacki19 sierpnia 2015, 11:02

Urzędowe potwierdzenie spełnienia wymagań jakościowych ma służyć zapewnieniu równowagi pomiędzy rolnikami sprzedającymi zboże oraz podmiotami je skupującymi, przyczyniając się tym samym do uzyskania przez rolnika właściwej zapłaty.


Rolnicy zainteresowani uzyskaniem ww. świadectwa mogą zgłosić się do właściwego miejscowo Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z wnioskiem o dokonanie oceny jakości handlowej zboża. Formularz wniosku o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych można pobrać na stronie internetowej www.ijhars.gov.pl, w zakładce: Wzory dokumentów.


Za dokonanie oceny oraz przeprowadzenie koniecznych do wykonania oceny badań i wystawienie Świadectwa jakości handlowej pobierane są opłaty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18 lutego 2009 r. ws. stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat (Dz. U. z 2009 roku, Nr 36, poz. 282).


Przykładowe koszty badań zbóż w ramach oceny jakości handlowej:

  • ocena organoleptyczna 24,0 zł
  • wilgotność 39,0 zł
  • zawartość białka 86,0 zł
  • ilość i rozpływalność glutenu 42,0 zł
  • liczba opadania 39,0 zł
  • obecność szkodników 10,0 zł
  • zawartość zanieczyszczeń użytecznych i nieużytecznych 49,0 zł

Szczegółowe informacje dotyczące oceny jakości handlowej dostępne są w zakładce: Kontrola jakości - Ocena jakości. bie, źródło:IJHARSPicture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)