Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Jęczmień ozimy – wyniki badań PDO

24.05.2021

Drukuj

Jęczmień ozimy – wyniki badań PDO

r e k l a m a

Na skutek zmian klimatu mroźne zimy, które były największym wrogiem upraw jęczmienia ozimego w naszym kraju, sukcesywnie ustępują łagodniejszej ich formie. Wzrasta natomiast ranga suszy rolniczej. Środkiem zaradczym może być np. uprawa gatunków i odmian mniej podatnych na ten bardzo stresowy czynnik środowiska. Jęczmień ozimy spełnia to kryterium, o czym świadczą jego wyniki badań PDO, w tym plonowanie odmian w poszczególnych rejonach kraju.

Dopasuj odmianę do rejonu
Badania PDO jęczmienia ozimego pozwalają wyróżnić odmiany, które najlepiej sprawdzają się w danym rejonie kraju. Wysoko i wiernie plonują, także przy mniej krzystnych warunkach pogodowych oraz uzyskują dobre parametry technologiczne i użytkowe ziarna. Dzięki tym walorom zostają wpisane na Listę odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw (LOZ; patrz mapa). Jest to bardzo ważna praktyczna klasyfikacja, m.in. ze względu na różnorodność glebową i klimatyczną kraju. W 2021 r. na LOZ zaznało się 15 odmian. W niemal wszystkich województwach zaleca się uprawę odmiany Jakubus (14), co świadczy o dużej jej uniwersalności agrotechnicznej (patrz mapa)…