Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Zboża>

Lista odmian zalecanych PDO. Jakie nowości na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku?

Jest już nowa lista odmian zalecanych. Wojewódzki zespół PDO zbiera się systematycznie dwa razy do roku: w styczniu i w czerwcu, aby przedstawić postępy w uprawach. Zimowe posiedzenie prezydium ds. PDO odbyło się w Głubczycach. Ustanowiono dobór odmian do doświadczeń dla gatunków jarych. Przy okazji skomponowano i zweryfikowano listy odmian zalecanych dla gatunków zbóż ozimych i jarych na nadchodzący sezon. 

30 stycznia 2022, 10:08
Od ponad dwudziestu lat dzięki porejestrowym doświadczeniom odmianowym na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku systematycznie rosną plony zbóż, kukurydzy, rzepaku czy ziemniaków. Rolnicy coraz częściej kupują kwalifikowany materiał siewny, bo dzięki nowym odmianom uzyskują lepsze plony.

Na Opolszczyźnie badania nad odmianami roślin prowadzi Stacja Doświadczalna w Głubczycach. Poletka doświadczalne są w pięciu miejscach województwa.

Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze każdego województwa są sporządzane w oparciu o wieloletnie wyniki doświadczeń odmianowych prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Wyniki badań są na bieżąco upowszechniane, z czego mogą korzystać rolnicy. 

Stwierdzona w czasie badań duża wartość tych odmian daje większą gwarancję uzyskania lepszych efektów gospodarczych niż uprawa innych. Warto zapoznać się z rzetelnymi wynikami plonowania, aby wiosną posiać odmiany, który dadzą dużą gwarancję zysku.

W filmie głos zabierają:
  • dr Marta Bednarczyk - dyr. Stacji Doświadczanej Oceny Odmian w Głubczycach,
  • dr Krzysztof Gawęcki – z-ca przewodniczącego opolskiego zespołu PDO,
  • dr Kazimierz Pyziak – przewodniczący opolskiego zespołu PDO
Zachęcam do oglądania!

dr Mariusz Drożdż


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)