Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Zboża>

Materiał siewny z Ukrainy z certyfikatem równoważności

Obrazek

Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1544 uznano równoważność ukraińskich inspekcji polowych upraw nasiennych oraz równoważność materiału siewnego roślin zbożowych produkowanego i urzędowo certyfikowanego.

Janusz Biernacki15 grudnia 2020, 14:45
Uznanie ważności inspekcji polowych upraw nasiennych i równoważności wyprodukowanego na Ukrainie materiału siewnego roślin zbożowych z towarem unijnym oznacza, że od 15 października 2020 r. możliwy jest import do UE tego typu ziarna i nasion od naszego wschodniego sąsiada.

Działalność ta jest jednak obwarowana dodatkowymi wymogami:
  • importowany z Ukrainy materiał siewny podlega kontroli fitosanitarnej podczas przekraczania granicy;
  • sprowadzany do UE towar podlega też kontroli w miejscu docelowym pod względem poprawności jego wytwarzania i jakości.
  • materiał siewny musi być zaopatrzony w świadectwo fitosanitarne, dokumenty dotyczące wytwarzania i jakości tego materiału (świadectwo OECDE, etykiety OECD, świadectwo ISTA).
Do obrotu może być wprowadzany wyłącznie materiał siewny spełniający wymagania w zakresie zdrowotności, wytwarzania i jakości i uzyskaniu pozytywnych wyników obu ww kontroli.

Importowany z Ukrainy do krajów unijnych może być wyłącznie materiał siewny odmian wpisanych do wspólnotowego katalogu (CCA) lub krajowych rejestrów (w Polsce – Krajowy rejestr odmian COBORU). Podmiot, który przywozi materiał siewny z państw trzecich powinien także:
  • zarejestrować się w rejestrze podmiotów profesjonalnych oraz być wpisanym do ewidencji podmiotów
  • zgłosić przesyłkę do granicznej kontroli fitosanitarnej w systemie TRACES NT
  • w terminie do 3 dni od zakończenia odprawy celnej zgłosić materiał do kontroli wojewódzkiemu inspektorowi i poinformować go o ilości i rodzaju przywiezionego materiału siewnego oraz przedstawić dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań dotyczących wytwarzania i jakości tego materiału.
[Źródło: PIORiN; oprac. bie]


Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)