Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Zboża>

Odmiany jęczmienia jarego w badaniach PDO

Obrazek

Największy wpływ na wielkość plonów ma wybór odpowiedniej odmiany. Podjęcie tej strategicznej dla gospodarstwa decyzji warto dokonać na podstawie wyników badań PDO.

Janusz Biernacki26 stycznia 2022, 10:18
Zmiany klimatyczne zachodzące w ostatnich czasach w naszym kraju przyczyniają się do zmian struktury zasiewów. Dotyczy to również zbóż, w tym jęczmienia jarego. Gatunek ten do tej pory zajmował największą powierzchnię uprawy w Polsce, spośród wszystkich zbóż jarych. I od kilku lat powierzchnia uprawy jęczmienia jarego ulegała tylko nieznacznym wahaniom. Jednak według GUS w roku 2020 nastąpił dość znaczny spadek jej areału z 751 tys. ha do 406 tys. ha (patrz wykres). Stanowi obecnie 9,4% zasiewów zbóż z mieszankami zbożowymi. Jednak nadal najwięcej jęczmienia uprawia się w województwach wielkopolskim, lubelskim i kujawsko pomorskim, w których jęczmieniem obsiewa się ok 50 tys. ha.
Sezon wegetacyjny
W roku 2021 doświadczenia PDO z jęczmieniem jarym wysiane był w optymalny terminie, jednak chłodny kwiecień opóźnił wschody roślin. Również chłodny maj, choć przyniósł korzystne opady, to przyczynił się do słabego rozkrzewienia roślin. W czerwcu temperatury gwałtownie wzrosły, co przy niedostatku opadów negatywnie wpłynęło na rozwój roślin. Niedobór wody negatywnie wpłynął także na wysokość roślin oraz na wielkość plonów. Natomiast w rejonach, w których wystąpiły opady deszczu stan roślin zdecydowanie się poprawił. Jednak lokalnie, zwłaszcza na południu kraju, opady deszczu były gwałtowne i doprowadziły do wymoknięcia oraz wylegania roślin. W wielu doświadczeniach wystąpił też intensywny odrost wtórny.
Krajowe plony jęczmienia jarego
Jęczmień jary uprawiany jest w głównej mierze z przeznaczeniem na paszę dla trzody chlewnej. Na ten cel można uprawiać wszystkie odmiany, a głównym kryterium ich wyboru powinien być stabilny i wysoki plon ziarna oraz odporność na choroby. Plony jęczmienia jarego minionym sezonie były porównywalne do roku 2020. Odmiany wzorcowe, którymi w minionym sezonie były Avatar, RGT Planet, Rekrut i KWS Jessie uzyskały średnio 64 dt/ha na przeciętnym poziomie agrotechniki (a1) i 72,4 dt z ha na poziomie wysokim (a2). Natomiast różnice w plonach najlepszej i najsłabszej odmiany na przeciętnym poziomie agrotechniki wyniosły 6,7 dt/ha, a na wysokim nawet 8 dt/ha. Biorąc pod uwagę wyniki z ostatnich trzech lat, najlepiej plonuje odmiana Bente uzyskując wynik 65,7dt/ha. Jednak najnowsze odmiany takie jak Amidala, Feedway, Rekrut, Schiwago czy Trofeum niewiele jej ustępują (patrz tab. 1.).
Plony odmian w rejonach
Najlepsze warunki do uprawy jęczmienia jarego w minionym sezonie panowały w południowe i wschodniej części kraju. I tam też jęczmień uzyskał średnio najlepsze plony – od 73,6 w rejonie V do 66,0 w rejonie IV. Zdecydowanie najsłabiej plonował w rejonie I, gdzie uzyskał zaledwie nieco ponad 50 dt/ha. Najniższe plony były w rejonie V (południowy zachód), gdzie nie przekroczyły 55,5 dt/ha. Na poziomie a2, gdzie było wyższe nawożenie, choć plony w poszczególnych rejonach były wyższe, to układ podobny. Najwyższe plony uzyskano w rejonie VI – 85,7 dt/ha, a najniższe w rejonie I 57,3 dt.ha (patrz tab. 2.).
Każdy rejon miał też innego lidera, jeśli chodzi o najlepiej plonujące odmiany. W kolejnych regionach wyróżniły się odmiany Brigitta, Wirtuoz, Bente, RGT Kepler, Etoile i Farmer.

Listy odmian zalecanych
Dużą pomocą przy wyborze właściwych odmian do siewu mogą służyć także „Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw”, tzw. LOZ. Na liście znajdują się te, które najlepiej plonują w danym województwie. Jest to bardzo ważne ze względu na różnorodność glebową i klimatyczną w naszym kraju, gdyż nie każda odmiana będzie tak samo plonować w całym kraju. W roku 2021 na liście tej znalazło się 35 odmian jęczmienia jarego. Odmianą najczęściej rekomendowaną był Avatar (w 9 województwach) oraz KWS Fantex, Mecenas i Pilote (w 8 województwach). Natomiast  województwa, w których występowała największa różnorodność odmian zalecanych to Śląskie i Łódzkie. 
Krajowy rejestr jęczmienia jarego
Na koniec roku 2021 Krajowy rejestr (KR) odmian jęczmienia jarego liczył 80 odmian. Wśród nich 21 typu browarnego oraz 59 odmian pastewnych. Większość w KR stanowią odmiany zagraniczne, których udział wyniósł 58%. W roku 2021 zarejestrowano 12 nowych odmian (3 browarne i 9 pastewnych) natomiast wykreślono 14 odmian w tym 5 browarnych oraz 9 pastewnych. Nowe odmiany wnoszą postęp nie tylko w plenności ale również w odporności na choroby i wyleganie.
Infekcje i wyleganie
Jęczmień jary szczególnie narażony jest na porażenie mączniakiem prawdziwym, plamistością siatkową, rdzą jęczmienia, rynchosporiozą i ciemnobrunatną plamistością. W ostatnich latach najczęściej na jęczmieniu pojawiała się plamistość siatkowa i rdza jęczmienia, natomiast pozostałe choroby w nielicznych doświadczeniach. Spośród odmian zarejestrowanych, do najbardziej odpornych zaliczyć można odmiany Trofeum, Schiwago, Radek, Laser, Loxton czy Brigitta.
Jęczmień jary jest zbożem podatnym na wyleganie, co wynika z delikatnej budowy źdźbła i dało się odczuć w minionym oku. Wyleganie występuje częściej przy intensywnej technologii uprawy. W przedstawionym zestawieniu wyróżnić możemy 3 odmiany o większej odporności na wyleganie: RGT Kepler, Farmer i Trofeum.
Odmiany browarne
W grupie odmian browarnych ważne jest aby plenność szła w parze z jakością ziarna. Odmiany jęczmienia przeznaczone na cele browarne oceniane są pod innym kątem niż odmiany pastewne. Na ocenę wartości gospodarczej odmian jęczmienia browarnego składają się parametry jakościowe słodu i brzeczki oraz cechy ziarna, a dopiero w dalszej kolejności plon ziarna i zdrowotność. Jeśli chodzi o cechy ziarna, to ważne aby zawartość białka mieściła się w przedziale od 9,5% do 11,5%, ziarno powinno być dorodne – z wysoką masą 1000 ziaren, dobrze wykształcone i wyrównane. Spośród odmian zarejestrowanych wyróżnia się obecnie odmiana Avus i RGT Baltic z bardzo dobrą wartością browarną (8,10). Nieznacznie tylko niższy wynik wartości browarnej mają odmiany Accordine, Amidala i RGT Planet.
Plantacje nasienne
Powierzchnia plantacji nasiennych jęczmienia jarego w roku 2021 wyniosła 7,7 tys. ha. Tu również występuje tendencja spadkowa jeśli chodzi o rozmnożenia. W roku 2020 rozmnażano najmniej jęczmienia na przestrzeni ostatnich 10 lat, a w 2021 powierzchnia ta zmniejszyła się o kolejne 1,1 tys. ha. Nadal głównie rozmnażane są odmiany z KR, stanowiąc w tym gatunku 80% całkowitej powierzchni upraw nasiennych. Regularnie zmniejsza się też liczba odmian z katalogu wspólnotowego rozmnażanych w Polsce. W minionym roku odmiany z katalogu CCA zajmowały 20% tej powierzchni. Na rynku nasiennym spośród odmian zarejestrowanych, najbardziej popularne są obecnie odmiany pastewne Feedway, Ella i Farmer oraz browarna RGT Planet.
[bie]


Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)