Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Zboża>

Pierwsze odmiany mieszańcowe żyta jarego i nowa odmiana pastewna

Obrazek

Na początku tego roku Krajowy rejestr żyta jarego poszerzył się o dwie odmiany mieszańcowe, KWS Allocator i KWS Osbor. Są to pierwsze odmiany mieszańcowe zbóż jarych zarejestrowane w naszym kraju.

Janusz Biernacki3 marca 2023, 05:36
Nowo zarejestrowane mieszańcowe odmiany żyta jarego wnoszą bardzo duży postęp w plenności, co być może zwiększy popularność tego zboża w uprawie. Cechują się one bowiem wysoką liczbą opadania i dobrą gęstością ziarna. Ponadto, odmiana KWS Allocator wyróżnia się większą odpornością na wyleganie. Pewną wadą obydwu odmian jest natomiast mniejsza odporność na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną oraz mała zawartość białka (patrz tabela).
Pierwsza zielonkowa odmiana żyta jarego
Do Krajowego rejestru wpisano również jedną odmianę żyta jarego przeznaczoną do uprawy na zielonkę, pod nazwą Rolfutter. Jest to pierwsza odmiana żyta jarego zarejestrowana w tym kierunku użytkowania. W doświadczeniach rejestrowych jej plon s.m. średnio w dwuleciu wyniósł blisko 56 dt/ha i był dość zróżnicowany w obu latach badań, co wynikało z różnych warunków pogodowych.
Termin zbioru żyta jarego na zielonkę przypadał na przełom maja i czerwca. Przy tak późnym zbiorze wybór rośliny następczej jest mocno ograniczony, co może stanowić pewne ograniczenie w uprawie. Jednak odmiana żyta jarego na zielonkę może być ciekawym uzupełnieniem oferty odmian zielonkowych.
Oprac. na podstawie tekstu Andrzeja Najewskiego z COBORU w Słupi Wielkiej
[bie]


Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)