Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Zboża>

Plonowanie pszenżyta jarego w rejonach agrotechnicznych

Obrazek

Analizując plonowanie odmian w badaniach PDO większości gatunków należy mieć na uwadze, że średnie wyniki dla kraju zwykle odbiegają od tych uzyskiwanych w poszczególnych rejonach uprawy. Prawidłowość ta dotyczy także pszenżyta jarego.

Janusz Biernacki1 marca 2023, 16:05
Aby uwzględnić tę zależność, przed wyborem odmiany do siewu warto sprawdzić, jak plonują oferowane w handlu odmiany w konkretnym rejonie agrotechnicznym. Informacje te zawierają wyniki prezentowane w badaniach PDO (patrz tabela).
Okazuje się, ze różnice w poziomie plonowania odmian pszenżyta jarego w poszczególnych rejonach są dość istotne, co wynika z ich zróżnicowanych warunków klimatycznych i glebowych. Najwyższe plony uzyskano w rejonie II, najniższe – w rejonie VI. W pozostałych rejonach plony były dość wyrównane. Odmianami, które znalazły się „na podium” w największej liczbie rejonów na przeciętnym poziomie agrotechniki (a1) są Mamut, Toristo i Kompan, a na poziomie wysokim (a2) – Santos, Frigus i Hugo. Dobre wyniki plonowania w większej liczbie województw świadczą o dużej zdolności odmiany do adaptacji do różnych warunków glebowo-klimatycznych.
Opracowano na podstawie materiałów Andrzeja Najewskiego z COBORU w Słupi Wielkiej
[bie]


Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)