Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Zboża>

Pszenica ozima już kwitnie

Obrazek

Zboża w tym roku wykłosiły się całkiem sprawnie, jak na opóźnienie wegetacji wiosennej. Pierwsze, najwcześniejsze odmiany pszenicy już zaczęły kwitnąć.

Jacek Daleszyński9 czerwca 2021, 10:28
Dla wielu rolników początek kwitnienia oznacza mobilizację  do wykonania zabiegu na kłos. S różne szkoły, jeśli chodzi o termin wykonania zabiegu T3. Jedna mówi, że fungicyd powinno się zastosować jeszcze przed wyrzuceniem pylników na zewnątrz kłosa. Wtedy pylniki te są już opróżnione z pyłku co oznacza, że doszło do zapylenia.

Najczęstszym jednak w praktyce momentem na wykonanie ochrony kłosa jest faza BBCH 65, czyli połowa fazy  kwitnienia. Za Ostateczny termin wykonania zabiegu T3 uznaje się fazę BBCH 71 – fazę wodną ziarniaków. Można też spotkać się z zaleceniami, że ochronę można wykonać nawet do fazy BBCH 74, czyli fazy mlecznej ziarniaków.

Te 2 ostatnie terminy mogą okazać się jednak zbyt późne. Po pierwsze ze względu na możliwą wysoką presję chorób, z czym mamy do czynienia w tym roku (było wilgotno, a teraz jest ciepło, a łany zbóż są najczęściej bardzo gęste). Drugą kwestią jest karencja fungicydów. Niektóre mieszaniny zbiornikowe, np. oparte na metkonazolu i difenokonazolu mają aż 68 dni karencji! Z reguły jednak karencja nie przekracza 40 dni.

Kiedy zatem pryskać?

Jeśli przyjmiemy, że zabieg chcemy wykonać w połowie fazy kwitnienia, to musimy wiedzieć, że faza ta nie zawsze oznacza, że na zewnątrz kłosa widoczne są pylniki. Przy ciepłej i słonecznej pogodzie pojawiają się one na zewnątrz, ale już przy pochmurnej i przy wysokiej wilgotności powietrza możemy w ogóle ich nie zobaczyć (plewki pozostają zamknięte i pylenie przebiega bez objawów zewnętrznych). Wtedy określenie terminu zabiegu jest już trudniejsze.

Jak podkreśla dr Ute Kropf z Wyższej Szkoły w Kilonii  trzeba być na polu w momencie kwitnienia, wejść w łan i zerwać kłos. Następnie powinniśmy dobrze przyjrzeć się znajdującym się w jego wnętrzu kwiatom. Mniej więcej w połowie kłosa paznokciem odchylmy zewnętrzne plewki okalające kłoski. Plantacja jest w pełni kwitnienia, jeśli kłoski znajdujące się w środkowej części kłosa są już zapylone, ale kłoski z dolnej i górnej części kłosa jeszcze nie są zapylone. To jest właśnie idealny moment na wykonanie zabiegu przeciwko fuzariozie kłosa!

Co na kłos?

Najskuteczniejsze są mieszaniny trizaoli lub triazolu i substancji z innej grupy chemicznej, np. imidazoli, jak prochloraz. Substancji nie powinno się stosować solo. Badania naukowe dowodzą też, że w tym zabiegu nieprzydatne są strobiluryny, które mogą m.in. przedłużać zieloność roślin i tym samym wydłużać okres do infekcji grzybami. Niektóre z nich mogą też zwiększać poziom mykotoksyn w ziarnie.

jd, fot. Daleszyński


Picture of the author
Autor Artykułu:Jacek Daleszyński
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)