Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Uprawa>Zboża>

Rejonizacja odmiany pszenicy jarej

Obrazek

Oczekujesz dobrych plonów zbóż, zacznij od wyboru właściwej odmiany, dostosowanej do rejonu jej uprawy. Poprawna decyzja ułatwi prowadzenie łanu i obniży nakłady polowe.

Janusz Biernacki22 lutego 2021, 11:30
Źródłem cennych informacji dla praktyki, o przydatności odmian zbóż jarych do uprawy w poszczególnych rejonach kraju, są:
  • „Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw”, tzw. LOZ. Tworzone są co roku na podstawie wyników PDO i zawierają odmiany najlepiej sprawdzające się w danym rejonie,
  • wyniki PDO, o plonowaniu odmian w rejonach. W zestawieniu tym są one inne niż średnie krajowe, co wynika z dużej zmienności glebowej i warunków pogody w różnych częściach kraju. Inna kolejność i wartości liczbowe dotyczą zarówno samych odmian, jak i wielkości uzyskiwanych plonów.
Rejony przebierają w odmianach
Dla pszenicy jarej LOZ utworzone są dla wszystkich województw, co nie jest regułą w pozostałych gatunkach, nie tylko zbóż. W 2021 r. odmianami rekomendowanymi do uprawy w największej liczbie województw są: Goplana (15), Harenda (14) i Rusałka (12). Łącznie na liście tej znajduje się 17 odmian. Najwięcej mają ich do dyspozycji rolnicy w woj. świętokrzyskim (9) oraz śląskim i warmińsko-mazurskim (po 8).

Plonowanie pszenicy jarej
Wyniki badań PDO potwierdzają dość znaczne zróżnicowanie plonowania odmian pszenicy jarej w poszczególnych rejonach kraju. W ostatnim trzyleciu w rejonie I najlepiej plonowała odmiana Atrakcja, w II – Alibi, a w III – Aura. Z kolei w rejonie IV i VI prym wiodła odmiana WPB Troy. Generalnie odmiany pszenicy jarej najlepiej plonowały w rejonie II, gdzie średnia z lat 2018–2020 wszystkich badanych odmian wynosiła 70 dt/ha…

Cały artykuł o rekomendacji odmian pszenicy jarej, w tym tabelę z plonami w rejonach oraz mapę LOZ znajdziesz w nowy wydaniu 3/2021 „top agrar Polska” na str, 96–97. Polecam szczególnie ten cenny dla praktyki materiał.
[bie]


Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)