Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Zboża>

Trudna sytuacja na rynku zbóż. Co robi resort rolnictwa?

Obrazek

Nie widać końca niskich cen skupu zbóż na krajowym rynku. Handel jest bardzo ograniczony i realizowane są w zasadzie tylko zawarte wcześniej kontrakty. Rolnicy nie kwapią się do sprzedaży ziarna po bardzo niskich cenach, ale handlowcy nie narzekają. Na rynku jest sporo taniego, importowanego ziarna i dopóki tak będzie nie ma szans na podwyżki w punktach skupu.

Bartłomiej Czekała19 października 2016, 14:56
Większe zbiory

Ale przyczyn kryzysu na rynku zbóż jest więcej. Według danych GUS zbiory zbóż ogółem (z kukurydzą) w Polsce ocenia się na ok. 29,9 mln ton, tj. o 1,9 mln ton (7%) więcej w porównaniu do zbiorów ubiegłorocznych. Natomiast zbiory zbóż podstawowych (bez kukurydzy) z mieszankami zbożowymi szacuje się na 25,8 mln ton, czyli o 1,1 mln ton (5%) więcej w porównaniu do zbiorów ubiegłorocznych. Plony zbóż ogółem wyniosą ok. 3,87 ton/ha, tj. o 4% więcej niż w ubiegłym roku.

Niskie ceny skupu

W porównaniu z poprzednim rokiem wzrosła produkcja większości zbóż, w tym najbardziej mieszanek zbożowych i żyta. Produkcja pszenicy i pszenżyta zmalała. Przeciągające się opady deszczu w okresie żniw spowodowały, że podaż ziarna konsumpcyjnego jest znacznie mniejsza niż przed rokiem. W tej sytuacji na rynku krajowym może być poszukiwane ziarno dobrej jakości. Zgodnie z danymi Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW  na początku października 2016 r. za pszenicę konsumpcyjną przeciętnie uzyskiwano 620 zł/tonę, średnia cena zakupu żyta konsumpcyjnego wynosiła 521 zł/tonę, jęczmienia paszowego - 547 zł/tonę, kukurydzy - 561 zł/tonę.

Problematyczne zboże z Ukrainy

Kierownictwo resortu rolnictwa na bieżąco omawia sytuację na krajowym rynku zbóż, ale możliwości interwencyjnych nie ma zbyt wiele. Kilka działań udało się jednak wykonać. W związku z napływającymi informacjami od uczestników rynku o przywozie do Polski niskiej jakości zbóż z Ukrainy na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ziarno pochodzące z tego kraju objęte zostało zintensyfikowanymi i zaostrzonymi kontrolami jakości przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Państwową Inspekcję Sanitarną, Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcję Weterynaryjną. Ministerstwo na bieżąco współpracuje w tym zakresie z tymi inspekcjami, a  także ze służbą celną. Na podstawie informacji przekazywanych przez te instytucje szczegółowo monitoruje jakość zbóż sprowadzanych do Polski z Ukrainy.

Konieczna ochrona unijnego  rynku zbóż

Z uwagi na to, że wzmożona w ostatnim czasie presja podaży na krajowym rynku zbóż wpływa na kształtowanie się cen w Polsce na niskim poziomie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zabiega na forum UE o zwiększenie ochrony celnej unijnego rynku zbóż. W tej sprawie minister Krzysztof Jurgiel 16 września br. wystosował wniosek do  unijnego komisarza ds. rolnictwa i rozwoju wsi Phil`a Hogana. Ograniczenie importu powinno przyczynić się do stabilizacji sytuacji popytowo-podażowej na krajowym rynku i działać wspierająco na ceny ziarna. 

ARR gotowa do skupu interwencyjnego

Resort rolnictwa deklaruje, że Agencja Rynku Rolnego jest przygotowana do prowadzenia zakupu interwencyjnego zbóż, lecz producenci rolni nie są zainteresowani oferowaniem zbóż do sprzedaży na zapasy interwencyjne UE. Wynika to z faktu, że ceny rynkowe ziarna, choć kształtują się na niskim poziomie, to są wyższe od poziomu ceny interwencyjnej (101,31 euro/tonę). Z tego względu MRiRW na forum UE wnioskuje o podniesienie ceny interwencyjnej zbóż do poziomu zbliżonego do kosztów produkcji co pozwoliłoby na poprawę zarówno sytuacji dochodowej rolników, jak efektywności unijnego mechanizmu interwencji publicznej.

oprac. bcz na podst. MRiRW

Fot. SierszeńskaPicture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)