Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Zboża>

Uwaga na wirusy w zbożach!

Obrazek

Długa i ciepła jesień 2014 r. wpłynęła na silne porażenie wcześnie sianych zbóż przez mszyce, które z kolei przenoszą choroby wirusowe, jak np. żółta karłowatość jęczmienia. Najbardziej ucierpiały plantacje jęczmienia, które na wiosnę wielu rolników przesiewało.

dr Maria Walerowska21 września 2015, 11:25

W Niemczech największe straty w zeszłym sezonie z powodu porażenia przez choroby wirusowe odnotowano przede wszystkim we wschodniej części kraju, ale także na północnym wschodzie. Szacuje się, że spowodowało ono spadek plonów o ok. 30–60 dt/ha. Największe straty spowodowało porażenie przez żółtą karłowatość jęczmienia przenoszoną przez mszyce. Wczesne zwalczanie mszyc, tj. w fazie 1–2 liści zbóż, zazwyczaj jest niewystarczające, aby całkowicie wyeliminować możliwość porażenia przez choroby wirusowe.
W minionym sezonie, gdy presja wirusów była wyjątkowo duża, konieczne były nawet dwa zabiegi: np. pierwszy w fazie 3–4 liści, drugi w pełni krzewienia. W sprzyjających dla mszyc warunkach może być potrzebny czasem trzeci zabieg.

Obecnie mamy do dyspozycji w zbożach insektycydy z grupy pyretroidów. Warto wiedzieć, że preparaty te działają na roślinie powierzchniowo, a na szkodnika kontaktowo (nie koniecznie musi być zjedzony), ale też żołądkowo. Są to np.:

  • alfa-cypermetryna – Fastac 100 EC, Fastac Active 050 ME i odpowiedniki;
  •  beta-cyflutryna – Alfazot 025 EC, Bulldock 025 EC, Pitbul 025 EC;
  • cypermetryna – Cyperkill Super 250 EC, Sherpa 100 EC, Sorcerer 500 EC, Super Cyper 500 EC;
  • deltametryna – Decis Mega 50 EW, Delta 50 EW;
  • esfenwalerat – Sumi-Alpha 050 EC;
  • gamma-cyhalotryna – Rapid 060 CS;
  • lambda-cyhalotryna – Karate Zeon 050 CS i odpowiedniki;
  • zeta-cypermetryna – Ammo Super 100 EW, Fury 100 EW, Minuet 100 EW, Titan 100 EW.

Ponadto do zwalczania mszyc na zbożach można wykorzystać mieszaninę pyretroidu z chloropiryfosem – związkiem z grupy fosforoorganicznych, np. Cyperpirifos 550 EC, Klon Max 550 EC, Nurelle D 550 EC, Pyrinex Supreme 262 ZW, Troll 550 EC. Zastosowanie środka opartego na dwóch substancjach o różnych mechanizmach działania świetnie wpisuje się w strategię zapobiegania odporności szkodników na insektycydy. Ponadto dzięki działaniu wgłębnemu środków wydłużony jest nieco okres ochronny, zwłaszcza w warunkach przekropnej pogody.

Do zwalczania mszyc na zbożach można wykorzystać także preparaty zawierające dimetoat (np. Bi 58 Nowy 400 EC, Danadim 400 EC, Danadim Progress 400 EC, Diego 400 EC, Hunter S 400 EC, Insektor 400 EC, Markiz 400 EC, Rodan S 400 EC, Rogor 400 EC). Środki te na szkodnika działają także kontaktowo i żołądkowo, jednak w roślinie wykazują najaktywniejsze działanie – systemiczne. Dzięki temu łatwiej są pobierane z sokami roślin, a ponadto chronią nowe przyrosty i miejsca, do których nie dotarła ciecz. Mimo to jeśli zniknie ich warstwa z powierzchni liści, a mszyca zdąży przed wyssaniem soku z substancją trującą wstrzyknąć ślinę z wirusem, dojdzie do zakażenia.

Stosunkowo nową substancją na szkodniki jest flonikamid (grupa karboksamidów) ze środka Teppeki 50 WG. Jednak środek ten lepiej działa w wyższych temperaturach – powyżej 15°C, które nie zawsze panują jesienią. Mimo to w lata dużej presji szkodników bywa cieplej i można go z powodzeniem wykorzystać.
mwalPicture of the author
Autor Artykułu:dr Maria Walerowska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)