Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Zboża>

Zboża ze wschodu bezpieczne – mamy wyniki kontroli!

Obrazek

Kontrole polskich służb nie wykazują żadnych nieprawidłowości w importowanych z Ukrainy partiach zbóż. Od lipca zeszłego roku u naszych zachodnich sąsiadów kupiliśmy 78 tys. t ziarna.

6 września 2017, 09:24
Polskie organizacje rolnicze wielokrotnie zwracały uwagę, że importujemy z Ukrainy zbyt duże ilości zbóż, które w dodatku są kiepskiej jakości. Problem w tym, że oficjalne dane nigdy nie potwierdziły tych doniesień.

Wielkość importu

Ostatnie informacje mówią, że od lipca 2016 do maja 2017 do Polski przywieziono 1,3 mln ton ziarna zbóż. Ziarno zbóż sprowadzano głównie z krajów UE (90% importu ziarna). Największym dostawcą zbóż do Polski były Czechy (36% importu ziarna) i Słowacja (33%). Spośród krajów pozaunijnych najwięcej zbóż przywieziono z Ukrainy (6% importu ziarna tj. 78 tys. ton). Od naszych wschodnich sąsiadów kupujemy głównie kukurydzę i jęczmień. Z danych Komisji Europejskiej wynika, że import ukraińskiego zboża idzie głównie do krajów borykających się z deficytem ziarna czyli do Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii.

Stałe kontrole

Mimo proporcjonalnie niewielkiego wolumenu importu, ukraińskie zboże poddane jest wyjątkowo dokładnym kontrolom, które prowadzą Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych, Państwową Inspekcję Sanitarną, Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcję Weterynaryjną.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Do końca lipca 2017 roku IJHARS skontrolowała ogółem 209 partii ukraińskiego ziarna zbóż o łącznej masie 7 tys. t. przeznaczonego na cele spożywcze. Badaniom laboratoryjnym poddano również 4 próbki prosa i pszenicy o łącznej masie 86 t. Badano m.in. zawartość białka i glutenu, wilgotność, zawartość ziaren szklistych, gęstość ziarna w stanie zsypnym, zawartość zanieczyszczeń użytecznych i nieużytecznych. W wyniku przeprowadzonych kontroli zakazano wprowadzenia do obrotu 1 partii prosa z Ukrainy o masie netto 22 tony.

Państwowa Inspekcja Sanitarna

Z informacji otrzymanych od Państwowych Wojewódzkich i Państwowych Granicznych Inspektorów Sanitarnych wynika, że w bieżącym roku granicznej kontroli sanitarnej podlegało ogółem 125 partii ukraińskiej pszenicy o wadze łącznej netto 2,7 tyś. t. Kontrola ta obejmowała sprawdzenie dokumentacji, kontrolę identyfikacyjną, oględziny i ocenę partii towaru, w tym kontrolę środków transportu, temperatury podczas transportu oraz ocenę opakowań. W trakcie kontroli sprawdzano czy w przedłożonej dokumentacji znajdują się wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające spełnianie wymagań UE wykonane w akredytowanym laboratorium. Pobrano 1 próbkę do badań laboratoryjnych w kierunku mykotoksyn. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN kontrole monitoringową w stosunku do zbóż pochodzących z Ukrainy, prowadzi od sierpnia 2016 r. i objętych nimi było nie mniej niż 10% przesyłek importowanych z tego kraju. Od stycznia do końca lipca br. skontrolowano 468 przesyłek o łącznej masie 23 tys. t. W wyniku tych kontroli nie stwierdzono zagrożenia fitosanitarnego, wynikającego z importu zbóż pochodzących z Ukrainy.

Inspekcja weterynaryjna

Przesyłki pasz z Ukrainy są objęte procedurą szczegółowej kontroli, polegającej na kontroli fizycznej wszystkich partii przed wprowadzeniem do obrotu. Z informacji przekazanych przez GIW wynika, że od stycznia do 30 czerwca 2017 roku na polskich przejściach granicznych lekarze weterynarii przeprowadzili łącznie 1809 kontroli ziarna na cele paszowe pochodzącego z Ukrainy. W trakcie kontroli nie odrzucono żadnej przesyłki ponieważ wszystkie wymagania zostały spełnione.

Potęga eksportowa

Eksperci zwracają uwagę, że bardziej niż martwić importem powinniśmy cieszyć się eksportem. W okresie od lipca 2016 r. do maja 2017 r. wyeksportowano z kraju 6,2 mln t. ziarna, o 23% więcej niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu. Łącznie z przetworami przeliczonymi na ekwiwalent ziarna eksport zbóż wyniósł 7,2 mln t. wobec 6,4 mln t. w całym sezonie 2015/2016. Ocenia się, że w całym sezonie eksport może przekroczyć 7,4 mln ton. Oznacza to, że Polska w ostatnich latach zyskała pozycję znaczącego unijnego eksportera ziarna – ocenia resort rolnictwa.   wk


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)