Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Uprawa>Zboża>

Znaczący spadek produkcji zbóż we Włoszech

Obrazek

Włoscy rolnicy ograniczyli uprawę zbóż o dobre 14%, podczas gdy powierzchnia gruntów ornych zmniejszyła się o niecałe 3%. Zamiast tego skoncentrowali się na drzewach owocowych i użytkach zielonych.

Dominika Mulak29 kwietnia 2021, 14:40
W ostatnich latach rolnicy we Włoszech znacznie ograniczyli uprawę zbóż.

Według najnowszych danych włoskiego urzędu statystycznego (Istat) w Rzymie, w 2019 r. zboża były uprawiane w tym kraju na powierzchni zaledwie 3,09 mln hektarów, co stanowiło spadek o 530 tys. hektarów, czyli 14,6%, w porównaniu z 2010 r. W tym samym czasie, według rzymskich statystyków, całkowity obszar gruntów ornych zmniejszył się o 2,9%, podczas gdy obszar użytków rolnych zwiększył się o 0,9%.

W szczególności, udział powierzchni upraw pszenicy durum w całkowitej powierzchni upraw zbóż wzrósł o 3,4 punktu procentowego do 40,3% w 2019 r. w porównaniu z 2010 r., a udział pszenicy zwyczajnej wzrósł o 0,9 punktu procentowego do 16,7%. Z drugiej strony, udział powierzchni upraw kukurydzy zmniejszył się o 6,6 punktu procentowego do 20,1%.

Według Istatu, na ograniczeniu powierzchni gruntów ornych „skorzystała” m.in. uprawa drzew owocowych, której powierzchnia zwiększyła się o 5,7%. Wzrosła również powierzchnia łąk i pastwisk - o 6,9%. Urząd statystyczny tłumaczył zmianę użytkowania gruntów m.in. procesem modernizacji rolnictwa, konkurencją cenową ze strony towarów zagranicznych oraz przestawieniem się na gatunki roślin bardziej odporne na zmiany klimatyczne.

Źródło: AgE


Picture of the author
Autor Artykułu:Dominika Mulak
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)