Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Bydło>Zdrowie bydła>

Czym sprawdzić jakość siary?

Obrazek

Najważniejsze, by w ogóle kontrolować jakość siary. Nie ma znaczenia czym, bo sprawdzi się nawet najprostsze urządzenie, jednak dokładną informację dostarczą te bardziej zaawansowane.

dr Mirosława Wieczorek15 października 2019, 12:00

Cielęta przychodzą na świat bez prawidłowo funkcjonującego systemu odpornościowego i dopiero podanie siary chroni nowo narodzone cielęta w pierwszych krytycznych tygodniach. Przeciwciała (immunoglobuliny) z siary przedostają się do krwiobiegu przez ścianę jelita tylko w pierwszych godzinach po wycieleniu. Potem ściana jelita się uszczelnia i staje się nieprzepuszczalna dla dużych cząstek, takich jak immunoglobuliny.

Odporność bierna (siarowa) jest jedyną przez pierwsze tygodnie życia; dopiero 2-miesięczne cielęta nabierają odporności czynnej – ich organizmy zaczynają same produkować przeciwciała.


Co wpływa na immunizację?

  • Czas pobrania – pierwsze cztery godziny po porodzie to maksymalne wchłanianie przeciwciał przez ścianę jelita do krwiobiegu cieląt. Niektóre badania naukowe sugerują, że już po dwóch godzinach jelita zaczynają się uszczelniać i wchłanianie przeciwciał może być gorsze. Optymalne jest więc podanie siary w ciągu 2 pierwszych godzin po porodzie.
  • Higiena – liczba bakterii nie ma wpływu na zawartość immunoglobulin w siarze, a nawet udowodniono, że niewielka liczba bakterii jest skorelowana pozytywnie z wyższą zawartością immunoglobulin we krwi cieląt. Namnażanie drobnoustrojów w siarze przebiega błyskawicznie, dlatego niezmiernie ważne jest, by zachować maksymalną higienę podczas zdajania siary, jej przechowywania i skarmiania. Tak zapewnimy zwierzętom maksymalne pobranie immunoglobulin i minimalny kontakt z drobnoustrojami chorobotwórczymi.
  • Objętość i jakość – jakość siary w praktyce mierzy się zawartością immunoglobulin G (IgG); pozostałych immunoglobulin jest tak mało, że praktycznie się ich nie mierzy. Obok IgG siara zawiera dużo witamin, minerałów oraz ma znacznie wyższą zawartość tłuszczu w porównaniu z mlekiem. Siara dobrej jakości zawiera przynajmniej 50 g IgG/l. Do wystarczającej immunizacji  potrzeba przynajmniej 100 g IgG.


Zmierz jakość

Kluczowe jest więc określenie, ile tych immunoglobulin w siarze naprawdę jest. Można zrobić to różnorodnymi metodami:

  • Lejek – wykorzystuje związek pomiędzy prędkością przepływu siary i jej jakością. Podczas pomiaru należy uwzględnić, że na lepkość siary wpływa jej temperatura, dlatego też wg producen-ta system sprawdza się, gdy kontrolę prowadzimy w 30oC. O siarze dobrej jakości mówimy, gdy przepływ trwa min. 24 s (norma 50 g IgG/litr).
  • Siaromierz (kolostrometr) – szybko określa zawartość Ig w siarze, wykorzystując prostą zależność pomiędzy ciężarem właściwym siary a stężeniem Ig – im większa gęstość, tym większe wyparcie. Również w tym przypadku temperatura siary wpływa na jej gęstość, a wg producenta optymalna temperatura pomiaru to 200C. Siara o zbyt małej gęstości (kolor czerwony na podziałce) zawiera mniej niż 20 g IgG/l; siara średniej jakości (kolor żółty) zawiera 20–50 g IgG/l, a siara dobrej jakości (kolor zielony) ma powyżej 50 g IgG/l.
  • Optyczne i cyfrowe refraktometry – przyrządy służące do pomiaru współczynnika załamania światła różnych substancji, głównie cieczy, a w tym przypadku siary. Wynik pomiaru jest bezpośrednio skorelowany z suchą masą siary, a to z kolei z liczbą przeciwciał. Wartość powyżej 22% odpowiada siarze dobrej jakości (zawartość immunoglobulin powyżej 50 g/l).

 


Co najlepsze?

Które z ww. urządzeń najlepiej sprawdzi się warunkach oborowych? Carolin Beering, zarządzająca stadem krów mlecznych w gospodarstwie prywatnym rodziny Koch w Ostercappeln (Niemcy) przetestowała wszystkie 7 urządzeń. Test przeprowadzono w ciągu 4 kolejnych tygodni; każda próbka mleka była badana 7 razy, każdorazowo innym aparatem. Wyniki testu przedstawiono w ramkach.Picture of the author
Autor Artykułu:dr Mirosława Wieczorek
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)