Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Bydło>Zdrowie bydła>

Jaki program zwalczania BSE na kolejne lata?

Obrazek

Ministerstwo rolnictwa przygotowało program zwalczania BSE na kolejne lata. Dzięki dobrej sytuacji epizootycznej obowiązkowemu badaniu będzie podlegać tylko bydło podwyższonego ryzyka. 

wk29 grudnia 2021, 13:12

Plan na kolejne lata

Ministerstwo rolnictwa przygotowało program zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) na lata 2022–2024. Kontrola BSE będzie polegać na prowadzeniu aktywnego nadzoru, przez który rozumie się badanie bydła w wieku powyżej 48 miesiąca życia, zaliczanego do następujących grup ryzyka:

  • zwierzęta poddane ubojowi z konieczności;

  • zwierzęta wykazujące nietypowe objawy w trakcie badania przed ubojowego, w tym zwierzęta, które doznały urazów w trakcie transportu lub w rzeźni;

  • zwierzęta padłe;

  • zwierzęta, które zostały zabite w ramach zwalczania choroby zakaźnej zwierząt;

  • zwierzęta ze stad, w których stwierdzono stosowanie niedozwolonych w żywieniu bydła białek pochodzenia zwierzęcego.

Prowadzony będzie także bierny nadzór, przez który rozumie się badanie bydła w każdym wieku w przypadku, gdy zachowanie zwierzęcia wskazuje na podejrzenie wystąpienia BSE.

Początkowo badaniu w kierunku BSE podlega bydło poddawane normalnemu ubojowi powyżej 30 miesiąca życia oraz bydło z grup ryzyka powyżej 24 miesiąca życia. Z czasem nastąpiło złagodzenie przepisów, od 1 stycznia 2018 r. zwierzęta poddawane normalnemu ubojowi nie są badane w kierunku BSE.

Malejąca liczba przypadków

Pierwszy przypadek BSE wykryto w Rzeczypospolitej Polskiej w 2002 r. W tym też roku wykryto 4 przypadki BSE. W 2003 r. wykryto 5 przypadków, a w 2004 r. – 11 przypadków. W 2005 r. wykryto 20 przypadków BSE, co stanowi największą liczbę przypadków BSE wykrytych rocznie w Rzeczypospolitej Polskiej. Od 2006 r. ta liczba wyraźnie spadała, aż do 2011 r.

W 2006 r. stwierdzono 10 przypadków BSE, w 2007 r. – 9 przypadków, w 2008 r. – 5 przypadków, w 2009 r. – 4 przypadki, w 2010 r. – 2 przypadki, w 2011 r. – 1 przypadek, w 2012 r. – 3 przypadki, natomiast w 2013 r. – 1 przypadek. W latach 2014 - 2018 nie stwierdzono żadnego przypadku BSE.

W 2019 stwierdzono 1 przypadek atypowej formy BSE, ale wykrycie tej formy BSE nie miało wpływu na status epizootyczny kraju. W 2020 r. ponownie nie odnotowano żadnego przypadku BSE. W latach 2001–2020 wykryto więc 76 przypadków BSE na 6 889 756 wykonanych badań.

Dzięki korzystnej sytuacji epizootycznej odnośnie BSE w Polsce i skutecznemu systemowi monitorowania choroby, począwszy od 2018 r. zwierzęta poddawane ubojowi jako zdrowe nie są badane w kierunku BSE. Obowiązkiem badania w kierunku BSE objęte pozostaną nadal zwierzęta należące do grupy ryzyka oraz zwierzęta będące w każdym wieku w przypadku, gdy ich zachowanie nasuwa podejrzenie wystąpienia BSE.

Liczba stad bydła w Polsce jest obecnie szacowana na 334 582

wk
fot. pixabayWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)