Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Bydło>Zdrowie bydła>

Spadło zużycie antybiotyków dla zwierząt w Europie. A jak w Polsce?

Obrazek

Przez ostatnie 10 lat sprzedaż antybiotyków w Europie spadła o 47%. Ten trend powinien się utrzymać, gdyż od 2024 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące monitorowania podawania leków przeciwdrobnoustrojowych. A jak na tym tle wypada Polska?

wk4 stycznia 2023, 09:18
Europejska Agencja Leków opublikowała swój 12. raport dotyczący europejskiego nadzoru nad zużyciem weterynaryjnych środków przeciwdrobnoustrojowych (ESVAC). 

Znaczny spadek zużycia środków przeciwdrobnoustrojowych

Europejska Federacja Lekarzy Weterynarii (FVE) informuje, że ogromne wysiłki poczynione w ostatnich latach przez sektor zdrowia zwierząt, które obejmują wdrażanie najlepszych praktyk poprawiających zdrowie i dobrostan zwierząt oraz minimalizujących choroby, doprowadziły do spadku całkowitej sprzedaży weterynaryjnych środków przeciwdrobnoustrojowych o 47 % w okresie od 2011 r. do 2021, w 25 krajach Europy. 

Tendencję spadkową obserwuje się również w przypadku antybiotyków o krytycznym znaczeniu, sklasyfikowanych przez EMA w kategorii B AMEG, zwłaszcza sprzedaż polimyksyn (kolistyny), która spadła o 80% w latach 2011-2021 r.   

Realizacja celów strategii „Od pola do stołu” 

– Europejska Federacja Lekarzy Weterynarii (FVE) z zadowoleniem przyjmuje raport i jego wyniki. Pokazuje on, że sektor zdrowia zwierząt nadal podąża właściwą drogą, a mianowicie jest zaangażowany w zwalczanie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w ramach podejścia „Jedno zdrowie” (One Health). Nadal potrzebne są skuteczne i skoordynowane działania na rzecz rozważnego i rozsądnego stosowania antybiotyków zarówno u zwierząt jak i u ludzi – czytamy w komunikacie Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii (FVE). 

Raport ESVAC pokazuje, że jak dotąd osiągnięto 1/3 ogólnego celu zapisanego w strategii „Od pola do stołu” czyli redukcji sprzedaży środków przeciwdrobnoustrojowych w rolnictwie i akwakulturze o 50% do 2030 r.

Będzie stały monitoring zużycia antybiotyków 

Dalsze środki promujące rozważne stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych wprowadzi w życie unijne rozporządzenie w sprawie leków weterynaryjnych. Zakłada ono obowiązkową sprawozdawczość na temat stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w podziale na gatunki. Od 2024 r. będzie ono dotyczyć świń, drobiu i cieląt a od 2027 r. w odniesieniu do wszystkich zwierząt służących do produkcji żywności.

– Pozwoli to uzyskać lepszy wgląd w potrzeby w zakresie stosowania antybiotyków w poszczególnych gatunkach zwierząt. Dążąc do celu „od pola do stołu” w zakresie bardziej zrównoważonych systemów żywnościowych, nadal przekształcamy UE w region najlepszych praktyk na całym świecie – podsumowuje FVE. 

Jak wypadła Polska? 

W Polsce także zanotowano spadek zużycia antybiotyków. W 2021 r. w porównaniu do 2020 r. sprzedanych ich mniej o 6,6%, ale cały czas jest na wysokim poziomie. Od 2011 r. zanotowano wzrost zużycia o 39% z 126,3 mg/PCU do 175,5 mg/PCU. 

 
Dla porównania u naszych zachodnich sąsiadów od 2011 r. zanotowano spadek sprzedaży antybiotyków o 65,4%, ze 211,5 mg/PCU do 73,2 mg/PCU. 

 
PCU jest jednostką przyjęto w UE do obliczania wielkości dawki leku (także antybiotyku) w ujęciu lek w miligramach na 1 kilogram masy ciała.

Fot. Kurek


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)