Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Świnie>Zdrowie świń>

Gotowi na kontrolę Inspekcji Weterynaryjnej?

Obrazek

Inspekcja Weterynaryjna prowadzi kontrole gospodarstw utrzymujących świnie w całej Polsce. Sprawdź jak się do nich przygotować!

Anna Kurek1 listopada 2019, 15:01
Wymagania odnośnie do bioasekuracji gospodarstw utrzymujących świnie określone rozporządzeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń obowiązują wszystkich posiadaczy świń. Kłopot w tym, że na przestrzeni 4 lat dokument ten został już wielokrotnie zmieniony. Pytamy więc powiatowego lekarza weterynarii z Poznania – Grzegorza Wegierę – na co podczas kontroli zwraca uwagę Inspekcja Weterynaryjna.
 
Checklista strefa biała
 •   Pasza musi być zabezpieczona przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych. W tym przypadku kot jest szkodnikiem i nie może mieć dostępu do magazynów paszowych.
 •   Prowadzenie rejestru środków transportu przewożących pasze, zwierzęta lub też produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, a także wejść osób do pomieszczeń, w których przetrzymywane są świnie. 
 •   Zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych (szczelne drzwi) oraz ptaków (siatki w oknach). Prowadzenie regularnej deratyzacji zarówno na zewnątrz budynków (stacje), jak i wewnątrz.
 •   Utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach.
 •   Wszelkie czynności i zabiegi przy świniach mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby zaangażowane w prace tylko w tym jednym gospodarstwie (oświadczenie). 
 •   Stosowanie środków higieny. Skuteczne nasączanie mat dezynfekcyjnych oraz mycie, dezynfekcja rąk i obuwia. 
 •   Bieżące oczyszczanie, dezynfekcja i odkażanie narzędzi i sprzętu wykorzystywanego do produkcji świń (rejestr). 
 •   Używanie odzieży ochronnej przez wszystkie osoby pracujące ze zwierzętami, wykorzystywanej wyłącznie w chlewni. 
 •   Maty dezynfekcyjne wyłożone przed pomieszczeniami, w których utrzymywane są świnie. Muszą one być nie węższe niż futryna i mieć minimum 1 m długości. Należy je utrzymywać w stanie zapewniającym skuteczną dezynfekcję. 
 •   Sporządzanie przez właściciela świń spisu posiadanych zwierząt – dokładne liczenie świń, z uwzględnieniem podziału na kategorie: prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, knury.
 •   Precyzyjne znakowanie – trwała identyfikacja zwierząt. 
 •   Zakaz wprowadzania do gospodarstw tusz, zwłok i produktów pochodzących od dzików oraz przestrzeganie 72-godzinnej kwarantanny po udziale w polowaniu. 
 •   Zakaz karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzących z obszarów objętych ograniczeniami, chyba że zostały one poddane obróbce termicznej, np. granulacji w wysokiej temperaturze. Picture of the author
Autor Artykułu:Anna Kurek
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)