Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a

Tak zapanujesz nad PRRS

Obrazek

Ograniczenie negatywnych skutków obecności wirusa PRRS w stadzie czy jego eliminacja z gospodarstwa? Oceń ryzyko ponownego zakażenia.

Anna Kurek26 czerwca 2020, 14:56

 

Zespół rozrodczo-oddechowy świń (PRRS) to złożona i powodująca duże straty ekonomiczne jednostka chorobowa. Usystematyzowane podejście do kontroli PRRS przyczynia się do uzyskiwania stabilnych i trwałych efektów – poprawy statusu zdrowotnego stada i wyników produkcyjnych/ekonomicznych gospodarstwa. Jedna ze znanych firm farmaceutycznych  opracowała 5-etapowy proces, którego stosowanie wspomaga program kontroli PRRS w stadzie. W ostatnich latach proces ten został już z powodzeniem wdrożony w wielu różnych systemach produkcji i okazało się, że jest skutecznym narzędziem, zapewniającym  poprawę wyników produkcyjnych oraz skuteczność kontroli PRRS w długoterminowej perspektywie.

Brak złotego środka

Kontrola wirusa PRRS (PRRSV) jest trudna. Po pierwsze, wirusy terenowe nieustannie się zmieniają, co skutkuje bardzo dużym zróżnicowaniem szczepów wirusa, a to z kolei powoduje pojawianie się nowych ognisk choroby lub falowych epizodów objawów klinicznych w przewlekle zakażonych stadach. Po drugie, gdy wirus już wniknie do gospodarstwa, pozostaje w populacji zwierząt i bezterminowo w niej krąży. Po trzecie, nie ma złotego środka, który broniłby świnie przed zakażeniem i skutecznie kontrolował jego skutki.

 

Pełny program

W wymiarze praktycznym skuteczna kontrola PRRS wymaga wielu działań: bioasekuracji (wewnętrznej i zewnętrznej), zarządzania stadem, szczepienia wszystkich zwierząt oraz regularnego nadzoru i monitorowania. Szczepienie całego stada obejmuje częste (co 3–4 miesiące) szczepienia dywanowe stada podstawowego oraz rutynowe szczepienia prosiąt. 

Pięcioetapowy proces umożliwia usystematyzowane i kompleksowe podejście do kontroli PRRS, aby była ona skuteczna. Co więcej, pozwala lekarzom weterynarii i producentom świń koordynować i optymalizować wykorzystanie dostępnych narzędzi do zarządzania, dzięki którym kontrola PRRS staje się prostsza i skuteczniejsza. Cały pięcioetapowy proces zaczyna się od ustalenia celów i analizy sytuacji w gospodarstwie, z uwzględnieniem aktualnego statusu PRRS i występujących ograniczeń w kontroli tej choroby. Następnie opracowuje się różne możliwe rozwiązania, wdraża się je w życie i monitoruje.

W lipcowym wydaniu programu specjalnego  "top świnie"  dr n. wet. Michał Tarasiuk prezentuje pełny program kontroli PRRS w stadzie. Zapraszamy do lektury. Picture of the author
Autor Artykułu:Anna Kurek
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)