Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Rodzina>Zdrowie>

Rolnicy najbardziej cenią rodzinę i zdrowie

Z badań firmy Wiener wynika, że prawie połowa badanych rolników najwyżej ceni rodzinę i zdrowie. Niestety, mimo tak mocnej deklaracji, w kontekście profilaktyki zdrowia i badań wśród rolników mamy wciąż dużo do poprawy. 

Kamila Szałaj23 stycznia 2021, 14:45
W badaniu ubezpieczyciela uwzględniono zachowania i przekonania rolników, w tym na temat uczestnictwa w życiu społecznym oraz kwestii zdrowotnych.

- Respondenci kładą bardzo duży nacisk na podstawowe wartości. Do najbardziej cenionych należą rodzina oraz zdrowie - wskazało je odpowiednio 40 proc. i 27 proc. z nich - tłumaczy Beata Raszkiewicz z Wiener.

Rolnicy wykazują się dużym zaangażowaniem i aktywnością społeczną. Blisko co piąta badana osoba deklaruje przynależność do lokalnych organizacji. Co druga z nich wskazała Koło Gospodyń Wiejskich, 42 proc. Ochotniczą Straż Pożarną, a 40 proc. lokalny klub sportowy. Do popularnych inicjatyw, w których rolnicy chętnie uczestniczą, należą również dożynki (20 proc.), zbiórki pieniędzy (19 proc.) i festyny (18 proc.). Członkostwo w organizacjach częściej deklarują kobiety (25 proc. vs 15 proc. mężczyzn).

- Zdecydowanie większe zainteresowanie udziałem w lokalnych inicjatywach wykazują młodzi rolnicy, którzy nie ukończyli jeszcze 44 lat (37 proc. z nich, podczas gdy w starszych grupach jest to jedynie ok. 4 proc.). Częściej też zainteresowanie lokalnymi działaniami widać wśród osób o wykształceniu średnim (16 proc.) i wyższym (28 proc.) - dodaje Beata Raszkiewicz z Wiener.

Ponad 80 proc. rolników dba o bezpieczeństwo w gospodarstwie


Respondenci deklarują również, że do najczęściej stosowanych środków zabezpieczenia gospodarstwa należy oddzielenie części mieszkalnej od gospodarczej - stwierdziło tak aż 82 proc. ankietowanych. Oprócz tego rolnicy wskazują na stosowanie środków ochrony indywidualnej, utrzymywanie ładu i porządku na podwórzu oraz odpowiedni sposób przechowywania środków ochrony roślin, paliw, oleju czy smaru.

(Nie)regularne badania profilaktyczne


Badanie zlecone przez Wiener pokazało również nawyki rolników w kontekście profilaktyki i dbałości o zdrowie. Co drugi badany deklarował, że w trakcie ostatniego roku (maksymalnie 2 lat) wykonywał badania profilaktyczne obejmujące m.in. morfologię czy OB. Połowa respondentów w okresie od roku do 2 lat kontrolowała swój poziom glukozy. Tylko co 5. osoba przeprowadzała to badanie w ciągu minionych 12 miesięcy, a 20 proc. respondentów kontrolowało glukozę ponad 2 lata temu. Co dziesiąta osoba nigdy nie robiła badań tego typu.

Z kolei kontrolną wizytę u stomatologa w ciągu ostatnich od 2 lat do 5 lat odbyło mniej niż 40 proc. respondentów. Niepokojące są również wyniki badań dotyczące profilaktyki chorób nowotworowych. Blisko 70 proc. badanych mężczyzn nigdy nie przechodziło badania prostaty. Jedynie co piąty mężczyzna badał prostatę w okresie obejmującym ostatnie dwa lata. Z kolei tylko 1/5 kobiet deklaruje, że w ciągu minionego roku wykonywało cytologię i badanie piersi. 40 proc. kobiet robiło to rok - dwa lata temu, 42 proc. później lub wcale.
- Mimo tak mocnej deklaracji o ogromnym znaczeniu wartości zdrowia, niestety, w kontekście profilaktyki zdrowia i badań wśród rolników mamy wciąż dużo do poprawy. Stąd tak ważne jest wspieranie zdrowych nawyków - mówi Beata Raszkiewicz z Wiener.

Wśród młodych rolników można zauważyć wyraźny podział na dwie grupy: osób świadomych potrzeby wykonywania badań profilaktycznych oraz tych, którzy uważają, że problem ich nie dotyczy - podział ten nie jest jednak związany z wykształceniem. Z kolei wśród badanych osoby z wyższym wykształceniem częściej wykonują morfologię, przeprowadzają kontrolę u stomatologa i badają wzrok.


Źródło PAP MediaRoom, fot. pixabay.com


Picture of the author
Autor Artykułu:Kamila Szałaj
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)