Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a

100 odmian ziemniaka

Obrazek

Od wielu już lat nie jesteśmy potęgą w produkcji ziemniaka, jednak znaczący postęp hodowlany, dotyczący jakości i wartości użytkowej odmian, jest widoczny m.in. w badaniach PDO.

Janusz Biernacki23 lutego 2018, 10:45
Rok 2017 był drugim kolejnym do osiągania wysokich plonów ziemniaka. Według danych GUS średni plon krajowy wzrósł do rekordowego poziomu 290 dt/ha. Ten korzystny wynik jest również efektem zmian w strukturze i profesjonalizmie gospodarstw uprawiających ziemniaki. Wysoki potencjał plonowania potwierdziły również wyniki PDO, których celem już od prawie dwudziestu lat jest sprawdzanie aktualnej wartości odmian wpisanych do Krajowego rejestru.

W krajowych badaniach PDO brało udział ponad 50 odmian ziemniaka. Były to głównie odmiany zarejestrowane w ostatnich dziesięciu latach lub starsze, o dużym znaczeniu gospodarczym oraz trzy pochodzące ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA). Wśród odmian o najkrótszym okresie wegetacji wysokim i stabilnym plonem w dwóch latach badań wykazały się ponownie dwie krajowe odmiany Denar oraz Lord. Spośród prezentowanych w badaniach PDO odmian bardzo wczesnych, na uwagę zasługują również Arielle i Viviana, które w doświadczeniach wyróżniają się najszybszym tempem gromadzenia plonu po 40 dniach od pełni wschodów.
Pełny tekst nt. wyników badań PDO ziemniaka przeczytasz w wydaniu 03/2018 „top agrar Polska” na str. 148–153.
[bie]


Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)