Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Ziemniaki>

GUS oszacował plony i zbiory roślin okopowych

W najnowszym raporcie rolnym GUS oszacował, że krajowe zbiory ziemniaka w 2021 r. wyniosą ok. 7,1 mln t, (ok. 10% mniej od ubiegłorocznych), a buraka cukrowego ok. 15,5 mln t (ok. 4% więcej niż w 2020 r.).

Janusz Biernacki20 grudnia 2021, 12:20
Ziemniak w statystyce
W tym sezonie warunki wegetacji od sadzenia do końca września były niezbyt korzystne dla upraw ziemniaka. Różny poziom agrotechniki i warunki glebowe sprawiły ponadto, że plonowanie było bardzo zróżnicowane, nawet lokalnie. Ocenia się również, że jakość bulw z tegorocznych zbiorów jest przeciętna.
Powierzchnię uprawy ziemniaka GUS szacuje na ponad 0,2 mln ha. Ocenia też, że plony ziemniaków wyniosą 300 dt/ha i będą mniejsze od ubiegłorocznych o ok. 47 dt/ha tj. o 14%. Z kolei zbiory bulw przewiduje na ok. 7,1 mln t, tj. o 10% mniej od zbiorów ubiegłorocznych.
Burak cukrowy
Wiosenna pogoda nie sprzyjała wschodom i rozwojowi roślin buraka cukrowego, dopiero jej poprawa od początku czerwca spowodowała dynamiczny przyrost masy wegetatywne i korzeni. Również długa i ciepła jesień sprzyjała przyrostowi roślin oraz gromadzeniu cukru, chociaż w niektórych rejonach uciążliwe dla tych elementów okazały się infekcje sprawcy chwościka burakowego. Sprzyjająca pogoda w okresie zbiorów pozwoliła także na zbiór korzeni buraków cukrowych dobrej jakości, chociaż początkowo o niezbyt wysokiej polaryzacji, bo zaledwie na poziomie ok. 14%.
GUS szacuje, że tegoroczna powierzchnia uprawy buraka cukrowego jest większa od ubiegłorocznej o ok. 2% i wynosi ok. 0,25 mln ha. Zbiory buraków cukrowych ocenia się na ok. 15,5 mln t, tj. o 4% więcej od uzyskanych w 2020 r.
[bie]


Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)