Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Ziemniaki>

GUS szacuje niższe plony i zbiory ziemniaka

Obrazek

Według najnowszych szacunków GUS, plony ziemniaka wyniosą w tym roku ok. 300 dt/ha, a zbiory szacuje się na ok. 7,1 mln t.

Janusz Biernacki30 września 2021, 12:25
Po ostatnich korektach statystycznych, administracyjna powierzchni uprawy ziemniaka w Polsce wynosi obecnie ok. 0,2 mln ha. W ubiegłym sezonie było to 226 tys. ha. Ocenia się ponadto, że plony bulw w bieżącym roku wyniosą 300 dt/ha i będą niższe o ok. 14% od ubiegłorocznych. Z kolei zbiory ziemniaka szacuje się na ok. 7, 1 mln t, tj. mniej od ubiegłorocznych o ok. 10%.
Na wyniki te duży wpływ miała pogoda w sezonie wegetacyjnym ziemniaka. Od posadzenia bulw do połowy września były one niezbyt korzystne z powodu skrajnie nierównomiernego rozkładu opadów w kraju. Zróżnicowany stan plantacji to także skutek zmiennego poziom agrotechniki, jakości i wartości użytkowej stanowisk. W ich wyniku plonowanie upraw ziemniaka będzie zróżnicowane zarówno regionalnie, jak i lokalnie.
Ocenia się ponadto, że jakość bulw z tegorocznych zbiorów będzie przeciętna. W zależności od uprawianej odmiany, rodzaju gleby, stosowanej agrotechniki oraz warunków pogodowych panujących w danym rejonie kraju, w tym rozmycia redlin, okresowej suszy lub nadmiaru opadów, należy liczyć się z dużym udziałem bulw porażonych parchem prószystym, ospowatością, zdeformowanych, spękanych, drobnych, zazielenionych, czy nadgniłych już w trakcie zbioru.
[bie]


Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)