Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Ziemniaki>

Herbicyd do soi, bobiku i ziemniaków

Obrazek

Ochrona strączkowych przed chwastami, to jedno z najważniejszych zadań stojących przed plantatorem strączkowych. Chwasty mogą zredukować plonowanie tych gatunków do zera. Ponadto chwasty utrudniają zbiór i są przyczyną wysokiej wilgotności nasion, co obniża ich jakość lub podnosi koszty poprzez konieczność suszenia. Lista herbicydów w strączkowych nie jest długa.

Tomasz Czubiński3 maja 2016, 08:43

Warto zainteresować się nowym produktem  firmy Belchim Crop. Proman 500 SC to środek zawierajacy 500 g/l metobromuronu (pochodne fenylomocznika). Jest on przeznaczony do zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w ziemniakach. Można go stosować w okresie przed wschodami ziemniaka w mieszaninie z partnerami (np. ze środkami zawierającymi chlomazon, linuron, metrybuzynę, pendimetalinę lub prosulfokarb).
W bieżącym roku środek uzyskał rozszerzenie rejestracji, dzięki czemu znajdzie również zastosowanie do odchwaszczania słonecznika, soi i bobiku. W ochronie tych upraw Proman 500 SC należy zastosować najpóźniej do 5 dni po siewie. W uprawie soi i słonecznika herbicyd możemy stosować w jednorazowej dawce od 2–3 l /ha, a w ochronie bobiku wyłącznie w dawce 2 l/ha. Zalecana ilość wody to 200 – 400 l/ha. Metobromuron, dzięki bardzo dobrej rozpuszczalności w wodzie działa dużo skuteczniej na chwasty w warunkach suchej pogody, niż wiele innych substancji aktywnych herbicydów. W stosunku do chwastów wykazuje działanie układowe i jest pobierany przede wszystkim przez korzenie, ale także również przez liście. Jego zastosowanie nie stwarza ryzyka dla roślin następczych ponieważ rozkład metobromuronu w glebie jest szybszy niż innych, podobnych substancji. tczPicture of the author
Autor Artykułu:Tomasz Czubiński
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)