Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Uprawa>Ziemniaki>

Międzyplony kontra nicienie ziemniaka

Obrazek

Nicienie korzeniowe są niewidoczne gołym okiem, jednak potrafią wyrządzić duże szkody, m.in. w uprawach ziemniaka, zwłaszcza na polach bez właściwej profilaktyki i o wadliwym płodozmianie.

Janusz Biernacki28 lipca 2020, 08:15
Obecność nicieni – pasożytów roślin – jest często ignorowana przez rolników, gdyż symptomy ich uszkodzeń są w większości sytuacji niespecyficzne, z wyjątkiem galasów i deformacji korzeni powodowanych przez guzaki. Są pierwotnymi sprawcami uszkodzeń torujących drogę patogenom wtórnym: bakteriom, grzybom, czy wirusom. Nicienie pasożytnicze roślin raz zawleczone na pole są bardzo trudne do wykorzenienia. W eliminowaniu pomocne są m.in. specjalistyczne międzyplony – zwykle zestawy mieszanek wielogatunkowych.
Wielkość strat zależy od zagęszczenia populacji nicieni w glebie. W przypadku mątwika ziemniaczanego 20 jaj/g gleby może zmniejszyć plon o 2 t/ha. Na glebach silnie zainfekowanych, w uprawiane podatnej odmiany ziemniaka, straty mogą sięgać 80%.

Metody zwalczania
W warunkach polowych, oprócz kwarantanny, zasadniczymi elementami zwalczania są: uprawa roślin nieżywicielskich w płodozmianie, w tym międzyplonów, ugorowanie pola, uprawa odpornych odmian ziemniaka, uprawa roślin pułapkowych i stosowanie nematocydów…

Pełny tekst artykułu znajdziesz w nowym wydaniu 8/2020 „top agrar Polska”. Polecam jego treść, zwłaszcza plantatorom ziemniaka, niekoniecznie zmagający się z tymi szkodnikami. Ryzyko pojawienie się na polach dotychczas wolnych od tych patogenów jest bowiem dość duże.
[bie]


Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)