Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Uprawa>Ziemniaki>

Niższe plony ziemniaka podnoszą ich cenę

Obrazek

Według prognoz NEPG (Organizacja Producentów Ziemniaka Północno-Zachodniej Europy) zbiory ziemniaków w UE-5,
tj. Niemczech, Francji, Belgii, Holandii i Wielkiej Brytanii mają wynieść 24,8 mln t. W porównaniu z 2014 r. jest to spadek o 13%.

Janusz Biernacki18 października 2015, 07:15

Największa obniżka obejmie Belgię i Niemcy – odpowiednio: 17,3% i 16,7%. Według prognoz KE średnie plony ziemniaków w UE-28 mają być o około 9% niższe niż przed rokiem. Podaż ziemniaków z tych krajów (i nie tylko) na rynki europejskie będzie zatem niższa. Spadki w produkcji ziemniaka dotyczą również naszych rolników, a skala ta sięga 19% – krajowa produkcja wyniesie 6,2 mln t.
Mniejsza podaż ziemniaków przekłada się na wzrost ich cen w całej UE. W Polsce średnie ceny skupu ziemniaków pod koniec września były o ok. 45% wyższe niż w ub.r. (wynosiły wówczas średnio 0,52 zł/kg).
Źródło:NEPG/info własne
biePicture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)