Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Ziemniaki>

Wojskowy rygor w przechowalni ziemniaków

Obrazek

Aby zebrane ziemniaki utrzymać jak najdłużej w dobrej kondycji, należy zapewnić im odpowiednie warunki podczas długotrwałego przechowywania. Zależą one głównie od przeznaczenia zmagazynowanych odmian.

Janusz Biernacki23 października 2021, 15:10
Każda uprawiana roślina wymaga przechowania części płodów, do czego niezbędne są coraz lepiej wyposażone magazyny. Ich techniczne rozwiązania i urządzenia sterujące atmosferą muszą spełniać te potrzeby bardzo precyzyjnie, gdyż tylko wówczas straty będą jak najmniejsze, a jakość towaru wysoka, nawet po kilku miesiącach jego przechowywania.
Zabezpieczyć przed stratami
Okres przechowywania bulw można podzielić na kilka etapów, tj. osuszanie, dojrzewanie, schładzanie, długotrwałe przechowywanie oraz przygotowanie do użytkowania. Każdy z nich prawidłowo przeprowadzony zapewni zachowanie dobrej jakości towaru oraz ograniczy straty do minimum. W tym celu trzeba utrzymać właściwą atmosferę w przechowalni.
Największe ubytki i straty zachodzą podczas przygotowania, dojrzewania oraz schładzania bulw do temperatury właściwej dla kierunku ich użytkowania. Utrzymywanie odpowiedniej temperatury bulw wymaga wentylacji pomieszczenia magazynowego. Najkorzystniej jest prowadzać ją w porze dnia o najniższej temperaturze i najwyższej wilgotności. Jesienią i wiosną wypada ona nad ranem, a zimą w trakcie dnia. Zimą nie należy też dopuszczać do kondensacji wody na bulwach i ścianach przechowalni.
Ważne osuszanie bulw
W obecnym sezonie, z powodu dużych opadów i niskich temperatur pod koniec wegetacji, bardzo ważne do ograniczenia strat oraz możliwości zakażania się bulw chorobami podczas przechowywania jest ich właściwe osuszenie. Zabieg ten należy rozpocząć natychmiast po złożeniu bulw w przechowalni i prowadzić przez 3 do 5 dni. Temperatura powietrza wykorzystywana do tego zadania powinna być o 2–3oC niższa od temperatury bulw
Cały artykuł, z wyszczególnionymi precyzyjnie parametrami długotrwałego przechowywania bulw w zależności od kierunku ich użytkowania, przeczytasz w nowym wydaniu 11/2021 „top agrar Polska” na str. 88–89.
[bie]Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)