Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Bydło>Żywienie bydła>

Chroniona cholina –
ile i jakim krowom?

Obrazek

O ile konieczność stosowania choliny w formie chronionej nie budzi już wątpliwości, o tyle kwestiami spornymi cały czas pozostaje wielkość dawki i okres podawania – podkreśla prof. Zygmunt M. Kowalski z UR w Krakowie w najnowszym artykule na łamach dodatku specjalnego top bydło.

Marcin Jajor25 lutego 2021, 09:00
Wysokie wydajności mleka, a także siary uzyskiwane od współczesnych krów powodują drenaż składników pokarmowych z organizmu krowy, co wymaga innego niż w przeszłości spojrzenia na pokrywanie zapotrzebowania krowy na witaminy, w tym na cholinę.

O ile dawniej nie zwracano uwagi na zawartość choliny w dawkach pokarmowych, zakładając, że ta ilość, która syntetyzowana jest w organizmie oraz w żwaczu wystarcza krowie, to współcześnie wspomniany drenaż witamin w mleku może być powodem niedoboru choliny.


Ponadto, duże dawki pasz treściwych, typowe dla współczesnego żywienia wysoko wydajnych krów, obniżają pH płynu żwacza i zmieniają skład gatunkowy bakterii i pierwotniaków w żwaczu. Niskie pH w żwaczu zmniejsza liczbę pierwotniaków, a tym samym obniża syntezę żwaczową choliny. Powyższe uwarunkowania spowodowały konieczność uzupełniania dawek pokarmowych w cholinę…

Jak powinno wyglądać dawkowanie tego ważnego składnika pokarmowego (cholina), czy dodatku paszowego (cholina chroniona)? Jakie jest jego znaczenie w prewencji zaburzeń metabolicznych u krowy? I w końcu, o ile można zwiększyć wydajność mleczna krów? Zamów prenumeratę i czytaj w najnowszym wydaniu dodatku specjalnego top bydło.

opr. mj/Fot. SierszeńskaPicture of the author
Autor Artykułu:Marcin Jajor
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)