Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Bydło>Żywienie bydła>

Jak poprawić strawność włókna w paszy i obniżyć koszty?

Obrazek

Strawność włókna w dawce może przyczynić się do obniżenia lub zwiększenia kosztów paszy. Warto zwrócić uwagę na zwiększenie strawności włókna i bardziej efektywne wykorzystanie paszy, aby zrekompensować wysokie koszty utrzymania bydła.

 

19 stycznia 2023, 16:20

Za mało kiszonki z kukurydzy

W tym roku mierzymy się z niedoborem niektórych komponentów paszowych i ich wysokimi cenami. 

– Upalne i suche lato w Polsce doprowadziło do ograniczonej produkcji pasz, przy czym szczególnie niekorzystnie wpłynęło na produkcję kiszonki z kukurydzy – wyjaśnia Maciej Piękniewski, Country Manager odpowiedzialny za Lallemand Animal Nutrition w Polsce.

– Uzupełnianie niedoboru pasz dużymi ilościami pasz treściwych będzie jednak oznaczało znaczny wzrost wydatków na pasze w okresie zimowym.

Jego zdaniem hodowcy mogą zmniejszyć zależność od dodatkowo zakupionych pasz w okresie zimowym, podejmując działania zmierzające do uwolnienia pełnego potencjału energetycznego pasz pochodzących z własnej produkcji, którymi dysponują.

Pozyskać energię z frakcji włókna

– Przeżuwacze mają wyjątkową zdolność do wykorzystywania znacznej ilości energii z frakcji włókna w paszy – wyjaśnia Piękniewski – Włókno jest powoli rozkładane w żwaczu przez różne populacje bakterii, grzybów i pierwotniaków, co prowadzi do produkcji lotnych kwasów tłuszczowych (LKT). Dzięki temu procesowi, możliwe jest uzyskanie ponad 70% energii potrzebnej do produkcji mleka.

Efektywność procesu rozkładu włókna jest jednak silnie uzależniona od równowagi mikrobiologicznej w żwaczu, co oznacza, że duża część potencjału energetycznego może pozostać niewykorzystana.

– Stan fizjologiczny krowy – uwarunkowany np. temperaturą otoczenia, zagęszczeniem pogłowia, dostępem do paszy i wody – może mieć duży wpływ na równowagę mikrobiologiczną w żwaczu, a tym samym na stopień trawienia i wykorzystania włókna – dodaje Piękniewski.

– Niemniej jednak, to w jaki sposób i czym karmiona jest krowa ma największy wpływ na efektywność rozkładu włókna w żwaczu, dlatego warto ściśle współpracować z doradcą żywieniowym, aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty.

Dodatki paszowe dla lepszego trawienia

W związku z tym zaleca się dodanie do dawki pokarmowej żywych kultur drożdży specjalnie przeznaczonych dla żwacza, aby polepszyć jego funkcjonowanie i tym samym wykorzystanie włókna.

Podawanie żywych drożdży ma za zadanie wzmocnić proces zasiedlania żwacza przez korzystne mikroorganizmy, zrównoważyć środowisko żwacza i poprawić warunki zachodzącego w nim procesu fermentacji – wyjaśnia Piękniewski – Wspomaga to stabilizację pH żwacza, zmniejszając ryzyko subklinicznej kwasicy oraz znacząco poprawia rozkład włókna w żwaczu.

Badania wykazały, że podawanie aktywnych żywych drożdży Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077, znanych w na rynku pod nazwą Levucell SC, może zwiększyć efektywność wykorzystania paszy o 3% w standardowych warunkach i o 7% w okresie stresu produkcyjnego, na przykład stresu cieplnego.

– Dzięki temu możliwa jest większa różnorodność w bilansowaniu dawki pokarmowej, co z kolei pozwala na zwiększenie produkcji mleka z kilograma paszy lub obniżenie kosztów dawki pokarmowej przy zachowaniu podobnego poziomu wydajności– dodaje Piękniewski.


mat. pras. Lallemand Animal Nutrition 
fot. EnvatoElementsWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)