Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Bydło>Żywienie bydła>

Nowe trendy w żywieniu krów

Obrazek

Niewielkie zmiany w dawce pokarmowej mogą zdecydowanie poprawić efekty produkcyjne – przekonywali eksperci podczas jednego ze spotkań organizowanych przez firmę Blattin Polska.

Marcin Jajor22 lutego 2023, 18:00
– Organizujemy spotkania tak, by hodowcy mieli możliwość zapoznania się z nowymi trendami. Chcemy pokazać kierunek, w którym powinniśmy iść, by zwiększać ekonomikę produkcji mleka – mówił Andrzej Mirek z firmy Blattin podczas konferencji w Dębnie Polskim k. Rawicza (woj. wielkopolskie). Odbyła się w ramach cyklu łącznie sześciu spotkań, organizowanych przez firmę Blattin Polska na terenie całego kraju. To dwudziesta, jubileuszowa edycja imprezy.

– Sposobem na bardziej efektywną produkcję mleka, a co za tym idzie mniejsze koszty produkcji może być suplementacja kompleksu witamin z grupy B oraz wykorzystanie w dawce pokarmowej aminokwasów chronionych – przekonywali Dominique Brouchut z firmy Jefo i Łukasz Puławski z firmy Adisseo.

Witaminy z grupy B

Jak podkreślał Brouchut, witaminy z grupy B biorą udział w wielu różnych procesach metabolicznych w organizmie krowy i mają wpływ na produkcję mleka, metabolizm tłuszczu, syntezę białek, stan wątroby, a także odporność i reprodukcję krów. Wiąże się to m.in.  z jej roli w procesie powstawania glukozy, która jest głównym źródłem energii dla krowy. Co prawda fermentacja żwaczowa umożliwia syntezę witaminy z grupy B, ale jak udowodniono nie pokrywa w pełni zapotrzebowania zwierząt, bo tak naprawdę nie wiadomo, którą witaminę konkretnie i w jakiej ilości krowa jest w stanie wyprodukować sama. Z kolei wprowadzenie do dawki formy niechronionej nie zdaje egzaminu, bo znakomita część witamin z grupy B jest degradowana, np. kwas foliowy w zakresie 97%, biotyna 60%, niacyna 98%. 
Wykorzystując technologię matrycową firma opracowała produkt z kompleksem witamin z grupy B. Według badań, na które powoływał się Brouchut, dzięki jego zastosowaniu można oczekiwać m.in. wzrostu produkcji mleka o 5%, co przekłada się średnio na wzrost wydajności o ok. 1 l mleka/dzień, lepszego składu mleka i wskaźników rozrodu (lepsza skuteczność inseminacji, poprawa przeżywalności zarodków).

Chronione aminokwasy

– Białko dostępne w paszy podlega rozkładowi w żwaczu. Krowa nie potrzebuje jakiegoś białka, tylko konkretnych aminokwasów. Dlatego bardzo ważny jest właściwy bilans aminokwasowy dawki pokarmowej – mówił Łukasz Puławski z firmy Adisseo France.
W przypadku wysoko wydajnych krów połowa zapotrzebowania na białko jest pokrywana z białka mikroorganizmów żwacza. Drugą część należy dostarczyć wraz z dawką pokarmową. Niestety, bardzo często jest deficytowa w metioninę i lizynę. Pewnym rozwiązaniem może być zwiększenie ogólnej puli białka w dawce pokarmowej, np. do 18%. Niestety, wiąże się ze wzrostem kosztów produkcji oraz znacznym wydatkowaniem energii, koniecznej na usunięciu z organizmu nadmiernej puli aminokwasów. 
Alternatywnym rozwiązaniem, który proponował Puławski jest obniżenie zawartości białka ogólnego przy jednoczesnym uzupełnieniu dawki pokarmowej w aminokwasy limitujące. Jak zaznaczał specjalista można uzyskać podobną (lub wyższą wydajność mleka o ok. 13 l/krowy/dzień) przy jednoczesnej poprawie zawartości tłuszczu i białka oraz tańszej dawce pokarmowej (o 0,29 zł/szt./dzień – zgodnie z przestawionym przykładem).

Syndrom za niskiej zawartości tłuszczu w mleku

– Krowy chore na kwasicę żwacza bardzo często mają niski poziom tłuszczu w mleku, ale nie każda krowa z za niską zawartością tłuszczu w mleku ma kwasicę – podkreślał na spotkaniu prof. Zygmunt M. Kowalski z UR w Krakowie. 
Jak mówił obniżona zawartość tłuszczu w mleku (poza efektem rozcieńczenia, tj. im bardziej wydajna krowa, tym gorsze parametry mleka), może wynikać również ze – znanego i szeroko opisywanego na całym świecie – syndromu za niskiej zawartości tłuszczu w mleku (milk faat depresion; w skrócie MFD). 
Więcej o MFD piszemy w 3/2023 oraz 6/2022 wydaniu top agrar Polska.

mj/Fot. Jajor


Picture of the author
Autor Artykułu:Marcin Jajor
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)